Radar

Regeringen: Skärp krav på hederligt levnadssätt

Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav på "hederligt levnadssätt". Nu tillsätts en utredning som bland annat ska analysera hur fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas både på grund av brott och på grund av andra brister i levnadssättet.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill se skärpta krav på ”hederligt levnadssätt”. Nu tillsätts en utredning som bland annat ska analysera hur fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas både på grund av brott och på grund av andra brister i levnadssättet.

Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige, säger Paulina Brandberg (L) , jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

Det kan till exempel röra sig om bidragsfusk, annat missbruk av välfärdssystemen, skulder till det allmänna eller enskilda, eller association eller deltagande i gängkriminalitet.

I Tidöavtalet användes begreppet vandel, som då väckte debatt.

En grundförutsättning för en framgångsrik integration att människor som vill bo i Sverige rättar sig efter grundläggande normer och lever på hederligt och skötsamt sätt, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV