Radar

Så mycket kostar koldioxidutsläppen – i människoliv

Om den globala uppvärmningen når två graders ökning av medeltemperaturen vid nästa sekelskifte kommer rika människor att vara ansvariga för en miljard fattiga människors förtida död. Det visar en ny amerikansk studie.

Redan under 2030-talet uppskattas jorden passera 1,5 graders ökning av medeltemperaturen, och med de klimatplaner som har lagts i världen är vi på väg mot mellan två och tre graders uppvärmning vid nästa sekelskifte. Detta enligt Sveriges kontaktperson för FN:s klimatpanel IPCC, Markku Rummukainen. 

Vid två graders uppvärmning beräknas 99 procent av världens korallrev försvinna, skördar kommer att minska och kustnära samhällen bli obeboeliga. Men vad betyder det i människoliv räknat? 

Forskare från University of Western Ontario har räknat på just detta i en ny studie. De kommer fram till att två graders högre medeltemperatur kan innebära att en miljard människor får sätta livet till under det kommande århundradet. Detta till följd av extremväder som hetta, stormar och översvämningar, sjukdomar, uteblivna skördar, torka och så vidare.

Forskarna skriver: ”Om uppvärmningen når eller överskrider två grader under detta århundrade kommer främst rika människor att vara ansvariga för att döda ungefär en miljard i huvudsak fattiga människor genom människoskapad global uppvärmning, vilket är jämförbart med oavsiktligt eller oaktsamt dråp”.

– En sådan massdöd är naturligtvis oacceptabel, säger studiens huvudförfattare Joshua Pearce i ett uttalande.

Beräkningarna bygger på data från 180 tidigare vetenskapliga studier. Forskarna landar i en uppskattning de kallar 1000-tons-regeln, som innebär att var tusende ton fossil koldioxid som släpps ut leder till en persons framtida död. Det är just en uppskattning; den faktiska siffran kan vara en tiondel så stor eller tio gånger större, skriver forskarna.

– Oavsett vilket så är poängen att vi måste agera kristallklar, säger Joshua Pearce.

Enhet som alla kan förstå

Som jämförelse släppte Sverige i fjol ut drygt 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket med forskarnas 1000-tonsregel skulle motsvara 45 000 människoliv. 

– När klimatforskare talar om ppm koldioxid [enhet för koncentrationen av koldioxid i atmosfären] betyder det inte något för de flesta människor. Ett fåtal graders högre medeltemperatur är inte heller intuitivt, medan antal människoliv är något som vi alla kan förstå, säger Joshua Pearce.

Vad som krävs enligt forskaren, vars expertområde är energipolitik, är flera saker: 

Att vi sparar på energin och använder energin på ett effektivare sätt – inom industrin, hushåll, städer med mera.

Att vi ersätter kol, olja och naturgas med elektricitet och vätgas från förnyelsebara energikällor. 

Att vi både arbetar fram teknologier för att avskilja och samla in koldioxid och att naturliga metoder som regenerativt jordbruk tas i bruk. 

Att vi ersätter ekonomiskt stöd till fossilindustrin med att beskatta utsläpp.

– Global uppvärmning är en fråga om liv och död för en miljard människor. Nästan alla, oavsett ålder, kulturell eller etnisk bakgrund, kön eller ekonomi, är överens om att människoliv är värdefulla. Därför måste energiomställningen ske mycket fortare och starta nu, säger Joshua Pearce.