Radar

Hållbarhet genomsyrar alla kurser på Chalmers nya arkitektutbildning

Hållbarhet kan handla om att omvandla befintliga byggnader till nya ändamål.

Klimatomställningen ställer nya krav på framtidens arkitekter. Därför förändrar högskolan Chalmers hela kandidatprogrammet i arkitektur, så varje kurs genomsyras av hållbarhet.

– Vi har inte tid att bara prata utmaningar. Vi behöver föra in hållbarhet som en naturlig del för varje student och nu går vi från att enbart diskutera utmaningar till handling, säger Meta Berghauser Pont, programansvarig för arkitekturprogrammet till tidningen Arkitekten.

Branschen efterfrågar i dag mer praktisk kunskap om hållbarhet än tidigare. Därför räcker det inte med bara en separat kurs i hållbarhet, menar Meta Berghauser Pont.

– Det måste vara en viktig del av hela utbildningen och vi kommer att se till att många olika aspekter av hållbarhet täcks under utbildningens gång. Det kan vara allt från social hållbarhet till exempelvis materialhantering, säger hon i ett pressmeddelande.

I varje kurs får studenterna i uppgift att väva in ett delområde kopplat till hållbarhet i sina designlösningar. Det kan handla om exempelvis ventilation eller temperatur i ett rum, eller om att klimatanpassa en utemiljö så att den kan hantera större mängder regn.

Ett krav som arkitekterna möter oftare i dag är att återanvända och omvandla befintliga byggnader, menar Meta Berghauser Pont.

– Därför kommer det även att finnas kurser där vi fokuserar på hur man gör det på ett både hållbart och estetiskt intressant sätt, hur vi kan klimatanpassa och återanvända istället för att bygga nytt. Dessa förändringar kommer göra att framtidens arkitekter kommer att vara mer säkra på hur man kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger hon.

Även på Umeå universitet, som har Sveriges yngsta arkitektutbildning är hållbarhet en del i alla designkurser, säger Sara Thor, ställföreträdande prefekt och lärare vid Arkitekthögskolan till tidningen Arkitekten:

– Vi arbetar för tillfället med en revision av arkitektprogrammet där hållbarhet diskuteras som en ännu mer integrerad del. Vi arbetar mycket med sociala aspekter, återbruk av byggnader, material och cirkularitet samt hur vi förhåller oss till jordens resurser och inte bara om att bygga med trä i stället för betong, som ett exempel. Det är mer övergripande och ställer frågor kring hur vi relaterar till våra befintliga samhällen, landskap och ekosystem.

Radar

Andreas skrev guidebok om dumpstring: ”Jag vill ha mer konkurrens”

Pannlampan är ett måste på en dumpstringstur enligt Andreas Jakobsson, som till 95 procent livnär sig på andras sopor.

Nära allt han äter kommer från mataffärers sopor. Nu vill Sveriges kanske enda offentliga dumpstrare att fler ska lära sig sopletandets ädla konst.
     – Om alla hade dumpstrat en gång skulle vi ha ett mer medvetet samhälle, säger Andreas Jakobsson.

En kväll i veckan tar Andreas Jakobsson på sig pannlampa och oömma kläder för att vittja Uppsalas livsmedelsbutikers sopkärl på mat. Dumpstring är en försvenskning av dumpster diving, containerdykande. Vanliga fynd är fruktnät där kanske en av tio apelsiner börjat mögla, yoghurt vars bäst före-datum är på väg att passera och bröd som inte är säljbart nästkommande dag. Efter omkring fyra timmar och åtta butiker har Andreas Jakobsson tillräckligt för sig och familjen på fyra personer.

– 95 procent av det vi käkar är dumpstrat. Jag skulle säga att man hittar i stort sett allt, och det blir mycket variation för man hittar grejer man inte skulle komma på att köpa. Förra turen hittade jag kiwibär. Och vissa saker, som svartrot hade jag aldrig prövat innan, säger Andreas Jakobsson.

Han är journalist, författare och föreläsare fokuserad på miljöfrågor. Efter tio års dumpstring ger Andreas Jakobsson nu ut Dumpstringshandboken, som inleds med en varningstext:

”Dumpstring är starkt beroendeframkallande och passar inte alla. Som dumpstrare riskerar du att tröttna på produkter som Kalixlöjrom, hummer och franska dessertostar. Svåra fall av dumpstring kan leda till noll kronor i matbugdet, ett oönskat klimatengagemang och grubblerier över jordens tillstånd.”

I början var dumpstringen enbart ett sätt att få gratis mat. Men själva handlingen gör något med en, menar Andreas Jakobsson, som därför uppmanar alla att prova.

– Jag märker på de frågor jag får att folk inte har nån aning om hur jävla mycket som slängs. När man ser det med egna ögon får man en helt annan bild, man får nya insikter. Det blir uppenbart hur ohållbart vårt samhälle är när man kollar i företagens sopor. Jag tänker att om alla skulle ha dumpstrat en gång skulle vi ha ett mer medvetet samhälle.

”Jag får lite ångest om jag inte har tid att åka till butiker där ingen annan dumpstrar – då kommer ju allt eldas upp”, säger Andreas Jakobsson
”Jag får lite ångest om jag inte har tid att åka till butiker där ingen annan dumpstrar – då kommer ju allt eldas upp”, säger Andreas Jakobsson. På bloggen Dumpstringslyx lägger han regelbundet upp foton och beskrivningar av sina containerfynd. Foto: Patrik Lundin

Möten med polisen

Dumpstringshandboken går Andreas Jakobsson igenom skäl till att dumpstra, till exempel att matsvinnet står för tio procent av världens växthusgasutsläpp. Han beskriver vilken utrustning som är bra, vilka dagar och tider som är bäst, och hur man öppnar låsta containers utan att bryta upp låsen.

Vad säger du om risken att åka dit för egenmäktigt förfarande?

– Den är väldigt låg, ingen har gjort det än. Ingen har prövat ett sånt här fall i en rättegång. För mig skulle det kanske vara bra pr-mässigt att bli den första, säger Andreas Jakobsson med ett skratt.

Han har dock flera gånger blivit ertappad av polisen, och förklarat vad han håller på med.

– De har oftast blivit chockade av att så mycket mat slängs, och sagt att ”det är jättebra att ni gör det”. Nån gång har de sagt åt oss att slänga tillbaka maten men det är inte värre än så.

Hur tålig mot äckel måste man vara som dumpstrare? Jag tänker på råttor, larver, mögel…

– Jag har aldrig sett en råtta. Moderna sopkärl är gjorda för att inte råttor ska komma in, så det behöver man inte oroa sig för om inte sopkärlen är trasiga. De flesta töms så ofta att det inte hinner bli äckligt. Nån gång på sommaren kan det bli fluglarver, men de kan man ju skippa. En fördel med Sverige är Atta vi har kylskåpstemperatur ute en stor del av året.

Matförgiftad har Andreas Jakobsson aldrig blivit av dumpstrad mat; i boken ger han tips för att undvika det.

Politiska lösningar

En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Om matsvinnet vore ett land skulle det vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA.

Dumpstring behandlar ju symtomen snarare än ändrar systemet. Vad skulle krävas för att butikerna inte skulle slänga så mycket ätbar mat från början?

– Det krävs politiska åtgärder och styrmedel. Man skulle kunna punktbeskatta avfallet från livsmedelsföretag så det blev jättedyrt att slänga mat. En fantastisk grej med vinstdrivande företag är att de är förutsägbara eftersom de strävar efter lönsamhet. Då vet man att om man förändrar förutsättningarna kommer de ändra verksamheten snabbt. Det är ju världens möjlighet!

Andra alternativ vore att kräva att butiker sänker priset på varor med kort datum, eller att endast tillåta försäljning av frukt och grönt i lösvikt, säger Andreas Jakobsson.

– Nästan hälften av det vi hittar är frukt och grönt på grund av flerpack. En tomat i byttan är dålig och då slänger de hela.

Ett alternativ till att dumpstra som finns i flera svenska och europeiska städer är att organisationer, exempelvis Foodsharing, gör överenskommelser med butiker och hämtar den överblivna maten vid stängning.

Är inte det smartare? Då blir ju butikerna medvetna om exakt hur mycket ätbart svinn de har,  och folk slipper gå ut på nätterna i lagens gråzon?

– Det är jättebra om man kan göra såna grejer, men majoriteten av butikerna väljer att inte gå med på det. Då blir dumpstra enda alternativet.

Bokutbudet i välgörenhetsaffärernas containrar är bättre än inne i själva butiken, enligt Andreas Jakobsson
Bokutbudet i välgörenhetsaffärernas containrar är bättre än inne i själva butiken, enligt Andreas Jakobsson. Foto: Patrik Lundin

Dumpstra böcker och prylar

I boken tipsar Andreas Jakobsson om andra områden än mat som man kan dumpstra.

– Hushållssoprum kan man hitta väldigt mycket i, både mat och prylar man kan sälja. Men det som gjort mig mest förvånad är välgörenhetsställen, de slänger otroligt mycket grejer. Jag hade tänkt att det som de inte kan sälja måste vara värdelöst, men de får in så mycket att de inte har tid att gå igenom allt ordentligt. Bokutbudet i deras containrar är mycket bättre än böckerna som säljs inne i butiken för fem kronor styck.

Är du orolig att din nya instruktionsbok kommer att ge dig mer konkurrens i containrarna?

– Nej, det är jag inte. Förutom under korta perioder har det funnits så mycket mer än vi kan ta hand om. Jag får lite ångest om jag inte har tid att åka till butiker där ingen annan dumpstrar – då kommer ju allt det där eldas upp. Så jag hoppas att jag får mer konkurrens!

Dumpstringhandboken är utgiven på Placenta Förlag 2023
Dumpstringhandboken är utgiven på Placenta Förlag 2023. På liknande tema har Andreas Jakobsson tidigare skrivit Svinnlandet (Offside Press, 2015), en reportagebok om dumpstring och matsvinn i alla led i livsmedelskedjan.
Radar

Auroramålet hissas till HD

Den ungdomsledda organisationen Aurora demonstrerar i samband med att de lämnar in sin stämningsansökan mot staten, 25 november 2022.

Nacka tingsrätt ber Högsta domstolen om hjälp att avgöra om 300 ungdomars stämning av staten för bristande klimatpolitik kan prövas av svensk domstol.

Ungdomsorganisationen Aurora har stämt svenska staten för bristande klimatarbete, något som de menar äventyrar ungdomarnas rätt till liv, hälsa och utveckling som garanteras av Europakonventionen, något Landets Fria tidigare rapporterat om.

Justitiekanslern som företräder staten anser att målet ska avvisas, men har även öppnat för efterfrågat att ”hissa” målet, alltså hänskjuta det direkt till Högsta domstolen för att avgöra om det kan prövas eller inte.

Även ungdomarna som stämt staten har ställt sig positiva till att hissa målet, bland annat för att det skulle ge en effektivare och snabbare rättsprocess.

I fredags meddelade Nacka tingsrätt att de ber om vägledning från HD, de godkänner alltså parternas önskan om hissning.

Den fråga som tingsrätten vill ha svar på lyder: ”Kan och ska en talan av det slag som käranden för tillåtas mot bakgrund av regleringen i 13 kap. rättegångsbalken, grundläggande värden i det svenska statsskicket samt Sveriges unions- och folkrättsliga åtaganden att säkerställa ett effektivt domstolsskydd för enskilda?”

– Det vore värdefullt att få vägledning i den här viktiga och grundläggande frågan som omfattar både processrättsliga och konstitutionella aspekter, säger rådmannen Olof Roos i ett pressmeddelande.

Den konstitutionella frågan handlar enligt rådmannen om maktdelningslära, mer specifikt om gränsdragningen mellan vissa av Sveriges olika maktcentra, nämligen riksdagen, regeringen och domstolarna.

Innan Högsta domstolen prövar frågan måste den ge prövningstillstånd.

Nacka tingsrätt har vilandeförklarat sitt mål i väntan på svar från HD.

Vad kräver ungdomarna i Auroramålet?

Aurora är en ungdomsledd grupp som 25 november 2022 skickade in en stämning mot svenska staten för att de, med gruppens egna ord, ”inte behandlar klimatkrisen som en kris”. 

Gruppens yrkanden är sammanfattade nedan

1.
Ungdomarna har yrkat att tingsrätten ska fastställa att statens underlåtelse att vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringarna är en kränkning av deras mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen.

2.
Ungdomarna yrkar även att tingsrätten ska ålägga staten att vidta i ansökan angivna åtgärder för att minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären och hålla ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. 

Källa: Nacka tingsrätt och Auroras hemsida