Radar

6 av 10 jobbar hemma trots sjukdom

Kvinnor är överrepresenterade bland de som jobbar trots sjukdom, visar en ny undersökning.

Har du tid att vara sjuk? För många kontorsarbetande svenskar är svaret nej. 58 procent arbetar hemifrån när de egentligen är sjuka, enligt en ny Novusundersökning, och vanligaste orsaken är att arbetsbelastningen blir för stor när de kommer tillbaka.

– Att inte ha en genomarbetad strategi för den digitala och fysiska arbetsplatsen kan medföra en fara för människors välmående och hälsa. Utöver att man jobbar fast man är sjuk så upplever var tionde svensk att de blir mer nedstämda av att jobba hemifrån, säger Andreas Thorling, vd på serviceföretaget ISS Sverige, som beställt Novus-undersökningen.

Den vanligaste anledningen till att svenska kontorsarbetare jobbar sjuka är att arbetsbelastningen annars blir för stor när de kommer tillbaka. 4 av 10 uppger att de arbetar trots sjukdom för att inte förlora pengar, och var tionde uppger att de förväntas arbeta hemma trots sjukdom.

Kvinnor är överrepresenterade bland de som hemmaarbetar sjuka. 

1050 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–79 deltog i undersökningen, som genomfördes i form av en webbenkät.

Att jobba sjuk, så kallad sjuknärvaro, har blivit svårare att upptäcka sedan distansarbetet slog igenom på bred front, enligt en tidigare undersökning riktad till 300 HR-chefer. 64 procent av dem oroar sig för risker som sjuknärvaron kan föra med sig, exempelvis att missa tecken på mer allvarlig ohälsa.

Mer ur undersökningen om distansarbete

• När svenskarna tillfrågades vad de främsta fördelarna med att jobba på kontor är svarade fler än åtta av tio att det är umgänget med kollegorna

• Nästan fyra av tio känner sig mindre stimulerade när de jobbar hemifrån

• Elva procent känner sig mer nedstämda

• Sex av tio kvinnor uppger att de blir mindre stressade av att jobba hemifrån. 48 procent av männen håller med.

Källa: Arbetspusslet, rapport från ISS som arbetar med service för bland annat kontor, industrilokaler och sjukhus.