Radar

Regeringen vill att fler uppehållstillstånd återkallas

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Regeringen föreslår att antalet grunder för återkallelse av svenskt uppehållstillstånd ska utökas. Anledningen är ett ökad säkerhetshot mot Sverige, enligt regeringen.

”Den som kan antas bedriva verksamhet med koppling till terrorism eller statsstyrt företagsspioneri ska inte bara kunna nekas svenskt medborgarskap, utan också kunna förlora sitt uppehålls­tillstånd”, skriver migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) med Ludvig Aspling (SD), Ingemar Kihlström (KD) och Mauricio Rojas (L) på SvD Debatt.

I dag saknas möjlighet att återkalla uppehållstillstånd vid alla typer av säkerhetshotande verksamhet om en person vistats i Sverige i mer än tre år. Därför föreslås även att tidsfristen förlängs och i vissa fall tas bort.

Vidare föreslås att hanteringen av främlingspass skärps och att den typ av pass lättare ska kunna återkallas på grund av säkerhetshot.

”Sammantaget innebär förändringarna att fler ärenden inom Migrationsverkets verksamhet kommer att hanteras som säkerhetsärenden och att myndighetens verktyg blir bättre”, heter det i debattartikeln.

Bakgrunden uppges vara en ökad migrationsrelaterad hotbild. Det syns i arbetet med ansökningar om svenska medborgarskap, där Säkerhetspolisen identifierar allt fler personer som invandrat till Sverige, men som också bedöms utgöra ett hot mot säkerheten. I år har Säpo riktat invändningar mot att ett svenskt medborgarskap ska beviljas i rekordmånga fall.

2019 lämnade Säpo erinran mot att bevilja medborgarskap i 147 fall, medan man redan vid oktober i år lämnat erinran i över 600 fall.

Erinran kan exempelvis handla om att den sökande har extremistiska sympatier, att det finns uppgifter om allvarlig brottslighet i andra länder eller misstankar om krigsbrott eller kopplingar till främmande makt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV