Radar

Låt naturen ta plats – och få klimatneutrala städer 

Gröna tak binder kol och bidrar till bättre hantering av regnvatten.

Många städer kan bli koldioxidneutrala om grönområden och stadsodlingar får ta mer plats i den urbana miljön. Det visar en ny studie från Kungliga tekniska högskolan.

Gröna lösningar som parker, takträdgårdar, stadsodlingar, trädplanteringar och andra naturbaserade lösningar kan göra det möjligt för dussintals europeiska städer att bli klimatneutrala. 

− Naturbaserade lösningar kompenserar inte bara en del av stadens utsläpp, utan kan också bidra till att minska utsläppen och resursförbrukningen, säger Zahra Kalantari, forskare på avdelningen för vatten- och miljöteknik vid Kungliga tekniska högskolan i ett uttalande.

Bland 54 studerade städer i Europa skulle utsläppen av koldioxid minska med i genomsnitt 17 procent, om de föreslagna lösningarna för naturlig inbindning av kol genomfördes.

Flera tidigare studier har undersökt effekten av enstaka naturbaserade lösningar, medan den aktuella studien slår samman olika lösningar och analyserar den gemensamma effekten.

Dubbel effekt

Några av lösningarna kan ha dubbel effekt: Grönområden och attraktiva stråk för promenader och cykling kan även få människor att köra mindre bil. Grön infrastruktur kan också förbättra städers mikroklimat genom att absorbera värme och kyla, och på så sätt minska energianvändningen i byggnader.

Forskarna ger också vägledning om var olika åtgärder bör användas för bästa effekt. 

− Till exempel i Berlin rekommenderar studien att man prioriterar gröna byggnader och urbana grönområden, vilket kan resultera i en utsläppsminskning på 6 procent för bostäder, 13 procent inom industrin och 14 procent för transporter, säger Zahra Kalantari.

Tre av de studerade städerna skulle kunna nå klimatneutralitet före 2030 om de implementerade de föreslagna åtgärderna, Cyperns huvudstad Nicosia, spanska Zaragoza och bulgariska Plovdiv. Även städer som Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Amsterdam närmar sig nettonoll, de beräknas kunna komma under 0,5 ton koldioxidutsläpp per capita och år till 2030. 

Studien är ett samarbete mellan forskare från KTH, Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, Kungliga Vetenskapsakademien, MIT och Shanghai Jiao Tong University, och går att läsa här: Contribution of prioritized urban nature-based solutions allocation to carbon neutrality, publicerad i Nature Climate Change.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV