Radar

Borlängebor samåker för minskade utsläpp

Utsläppen från inrikes transporter står för nära en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

Transportsektorn står för den största delen av Borlänges utsläpp, och merparten av invånarnas resor går till och från jobbet. Därför har kommunen tillsammans med några stora företag och klimatpsykologer startat ett samåkningsprojekt.

Borlängebor reser i genomsnitt 2,3 gånger per person och dag, och många arbetspendlar i egen bil, berättar Stefan Kujanpää, avdelningschef för Hållbara anläggningar på SSAB Borlänge.

– Om vi kan underlätta för dessa att samåka kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Borlänge, säger han i ett pressmeddelande från forskningsorganisationen Sustainable innovation.

Förutom SSAB deltar Ikea och Borlänge energi i försöket att få till en strukturerad form av samåkning. Den som behöver en samåkningspartner eller erbjuda en plats i sin egen bil kan hitta detta i en app utvecklad för ändamålet. Appen har en bokningsfunktion och underlättar även att dela på kostnaden för resorna.

– Appen är en del av lösningen, men det här handlar lika mycket eller ännu mer om att förändra ett beteende, säger Jonas Flank, HR-chef i Borlänge kommun.

Klimatpsykologer

För att få människor att vilja prova att samåka genom appen arbetar kommunen tillsammans med klimatpsykologer som har expertkunskap om hur man får till beteendeförändringar.

Projektgruppen har bland annat intervjuat medarbetare inom företagen för att identifiera eventuella hinder för samåkning. Viktiga för att det ska fungera är enligt deltagarna att man kan veta hur hemresan ska gå till, vad som händer vid oförutsedda händelser, och trygghet i övrigt.

Borlänge är en av 22 svenska städer som deltar i innovationsprogrammet Viable cities satsning som ska skapa klimatneutrala städer till 2030. Att minska resor med bara en passagerare är ett fokusområde.

Förhoppningen är att initiativet ska skalas upp till fler arbetsplatser, säger Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi:

– Om utfallet blir lyckat har vi hittat något som andra städer med enkla medel kan implementera. Att sprida goda exempel är kärnan i att vara en viable city.

Om projektet

Deltagare i Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd är Borlänge kommun, Borlänge Energi, ståltillverkaren SSAB, Ikea, Klot/Klimatpsykologerna, Freelway som utvecklat appen och forskningsorganisationen Sustainable Innovation.

Syftet är att utveckla tjänster för samåkning, särskilt mellan landsbygd och stadskärna. Projektet finansieras delvis av Viable Cities, som i sin tur finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV