Energi

Kurs i hållbart resande tar elever till Katalonien

Skulle du vilja lära dig mer om hållbart resande och förändra dina och andras resvanor i grönare riktning? Då finns en kurs för dig – som avslutas med en två veckor lång tågresa till Katalonien.

Handen upp, alla som slitit sitt hår i processen pussla ihop långa tågsträckor till kontinenten. En kurs på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen i södra Stockholm kan minska våndorna inför nästa semesterplanering.

Kursen ges på kvartsfart under våren 2024, och innehåller digitala såväl som fysiska träffar. Den avslutas med en två veckor lång tågresa till den spanska provinsen Katalonien. Resan planeras under kursen, och under resans gång ingår möten med olika aktörer som arbetar med hållbart resande och lokal utveckling.

I teoridelen ingår historiska och kulturella aspekter av resande och turism, liksom ekologisk och social hållbarhet kopplat till resande. ”Vi jobbar också med hur vi kan göra vår egen omställning och hur vi kan inspirera andra att förändra sina resmönster”, står att läsa i kursbeskrivingen.

Radar

Borlängebor samåker för minskade utsläpp

Utsläppen från inrikes transporter står för nära en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

Transportsektorn står för den största delen av Borlänges utsläpp, och merparten av invånarnas resor går till och från jobbet. Därför har kommunen tillsammans med några stora företag och klimatpsykologer startat ett samåkningsprojekt.

Borlängebor reser i genomsnitt 2,3 gånger per person och dag, och många arbetspendlar i egen bil, berättar Stefan Kujanpää, avdelningschef för Hållbara anläggningar på SSAB Borlänge.

– Om vi kan underlätta för dessa att samåka kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Borlänge, säger han i ett pressmeddelande från forskningsorganisationen Sustainable innovation.

Förutom SSAB deltar Ikea och Borlänge energi i försöket att få till en strukturerad form av samåkning. Den som behöver en samåkningspartner eller erbjuda en plats i sin egen bil kan hitta detta i en app utvecklad för ändamålet. Appen har en bokningsfunktion och underlättar även att dela på kostnaden för resorna.

– Appen är en del av lösningen, men det här handlar lika mycket eller ännu mer om att förändra ett beteende, säger Jonas Flank, HR-chef i Borlänge kommun.

Klimatpsykologer

För att få människor att vilja prova att samåka genom appen arbetar kommunen tillsammans med klimatpsykologer som har expertkunskap om hur man får till beteendeförändringar.

Projektgruppen har bland annat intervjuat medarbetare inom företagen för att identifiera eventuella hinder för samåkning. Viktiga för att det ska fungera är enligt deltagarna att man kan veta hur hemresan ska gå till, vad som händer vid oförutsedda händelser, och trygghet i övrigt.

Borlänge är en av 22 svenska städer som deltar i innovationsprogrammet Viable cities satsning som ska skapa klimatneutrala städer till 2030. Att minska resor med bara en passagerare är ett fokusområde.

Förhoppningen är att initiativet ska skalas upp till fler arbetsplatser, säger Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi:

– Om utfallet blir lyckat har vi hittat något som andra städer med enkla medel kan implementera. Att sprida goda exempel är kärnan i att vara en viable city.

Om projektet

Deltagare i Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd är Borlänge kommun, Borlänge Energi, ståltillverkaren SSAB, Ikea, Klot/Klimatpsykologerna, Freelway som utvecklat appen och forskningsorganisationen Sustainable Innovation.

Syftet är att utveckla tjänster för samåkning, särskilt mellan landsbygd och stadskärna. Projektet finansieras delvis av Viable Cities, som i sin tur finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Radar

Ny kurs om att starta företag inom återbruk

Att renovera en stol och dess klädsel är ett av kursmomenten.

I januari startar distanskursen Återbrukshantverk och cirkulärt entreprenörskap på Hola Folkhögskola i Kramfors kommun. Läraren Veronica Setterhall hoppas kursen ska vara en ”spark i baken” för att komma igång med egen verksamhet.

”Framtidens entreprenör är cirkulär!” […] ”Andras avfall kan bli din resurs”, fastställs i kursbeskrivningen för Återbrukshantverk och cirkulärt entreprenörskap. 

Under två terminer får deltagarna testa hantverks- och återbrukstekniker inom bland annat textil och läder, smide, snickeri och enklare elektronik. Konkret kan det betyda att lära sig byta sladdar i lampor och renovera lampskärmar, bygga en odlingsbänk av restvirke, designa med skrot eller att lära sig klä om en stol.

I kursen ges även de kunskaper som behövs för att starta ett eget företag inom återbruk, som hur man gör en affärsplan, utvecklar en produkt och arbetar med marknadsföring. 

Distanskursen ges i 25-procents takt och välkomnar sökande från hela landet så länge de kan delta i obligatoriska helgträffar en gång per månad.

”Kursen är tänkt att vara en ’spark i baken’ för att komma igång med en egen verksamhet”, skriver läraren Veronica Setterhall som själv driver företag inom återbrukshantverk, permakultur och digital marknadsföring.