Radar

Ny kurs om att starta företag inom återbruk

Att renovera en stol och dess klädsel är ett av kursmomenten.

I januari startar distanskursen Återbrukshantverk och cirkulärt entreprenörskap på Hola Folkhögskola i Kramfors kommun. Läraren Veronica Setterhall hoppas kursen ska vara en ”spark i baken” för att komma igång med egen verksamhet.

”Framtidens entreprenör är cirkulär!” […] ”Andras avfall kan bli din resurs”, fastställs i kursbeskrivningen för Återbrukshantverk och cirkulärt entreprenörskap. 

Under två terminer får deltagarna testa hantverks- och återbrukstekniker inom bland annat textil och läder, smide, snickeri och enklare elektronik. Konkret kan det betyda att lära sig byta sladdar i lampor och renovera lampskärmar, bygga en odlingsbänk av restvirke, designa med skrot eller att lära sig klä om en stol.

I kursen ges även de kunskaper som behövs för att starta ett eget företag inom återbruk, som hur man gör en affärsplan, utvecklar en produkt och arbetar med marknadsföring. 

Distanskursen ges i 25-procents takt och välkomnar sökande från hela landet så länge de kan delta i obligatoriska helgträffar en gång per månad.

”Kursen är tänkt att vara en ’spark i baken’ för att komma igång med en egen verksamhet”, skriver läraren Veronica Setterhall som själv driver företag inom återbrukshantverk, permakultur och digital marknadsföring.

Radar

Du kan visst köpa begagnade leksaker – men ha koll på detta

Byggsatser i Lego är vanligt på andrahandsmarknaden.

”Begagnade leksaker bör undvikas”, var rubriken på en text från TT som publicerades i många svenska tidningar i veckan. Betyder det att den ärvda tågbanan i trä nu måste bort från ditt barns närhet? Läs den här texten om du vill veta vad Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket egentligen flaggar rött för.

Att leksaker kan vara farliga har nog få småbarnsföräldrar missat. Många känner även till att ålder inte bara är ett nummer, utan att ämnen i leksaker som förr var tillåtna i dag är förbjudna på grund av att de innehåller farliga kemikalier.

2013 skärptes nämligen lagen kring vad leksaker får innehålla vilket gör att leksaker från de senaste tio åren överlag är säkrare än de äldre.

Betyder det att vi bör slänga bort alla äldre leksaker?

Avråder myndigheterna från att ge barn begagnade leksaker?

Nej. I pressmeddelandet från myndigheterna står följande att läsa:

”Att sälja och köpa begagnade leksaker är en viktig del i ett cirkulärt och hållbart samhälle. Men det finns vissa som behöver rensas bort.”

Vad är det då vi ska se upp med?

Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket nämner exempelvis osäkra batteriluckor, skadade sladdar och farliga kemikalier.

– Vår rekommendation är att inte köpa, sälja eller ge bort begagnade mjuka plastleksaker som till exempel dockor och badankor, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Orsaken är att mjukplasten kan innehålla hormonstörande ämnen.

Gamla mjuka plastleksaker som badankor kan innehålla hormonstörande ämnen. Foto: S Tsuchiya/Unsplash

Bra att komma ihåg kan vara att de skärpta reglerna gäller inom EU. Skulle du köpa leksaker med ursprung i andra länder – titta efter CE-märkningen, som betyder att leksakerna är tillverkade med hänsyn till de regler som gäller i EU. Som Landets Fria tidigare rapporterat om har granskningar visat på stora säkerhetsbrister hos importerade leksaker.

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket sammanställt vad den som säljer begagnade leksaker ska tänka på. Den går bra att läsa även som köpare.

Checklista för begagnade leksaker


Sälj inte trasiga leksaker. Kläm, känn och dra för att se att inga delar lossnar eller att sömmar går sönder så att innehållet kan komma ut. Små delar som lossnar kan innebära risk för att barn kvävs om de sväljer dem.

• Rensa bort gamla leksaker som är av mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. De kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nytillverkade leksaker är fler alltså förbjudna. Riskerna är mindre i gamla leksaker av trä och hårdplast.

Sälj inte leksaker som har långa band eller starka magneter. Barn kan få band runt halsen och kvävas. Om barn sväljer flera starka magneter som dras till varandra kan barnet få allvarliga tarmskador som kan leda till döden.

Kolla att batteriluckan är svår för barn att öppna, till exempel genom att den har en skruv. Om barnet pillar upp luckan och sväljer ett knappcellsbatteri så kan det snabbt ge så allvarliga frätskador i barnets mage och tarm att det kan dö.

• Om leksaken drivs av el, eller behöver laddas, är det bra att se över så att sladd och utsidan på leksaken är hela och utan skador. Se även till att stiften i stickproppen inte är sneda eller går att vicka på. Laddaren/transformatorn ska vara i original eller motsvarande med rätt ström, spänning (max 24 volt) och kontakt. Stickproppen ska vara tillverkad för vårt svenska elnät och eluttag.

• När du säljer en leksak som behöver el är det viktigt att den fungerar som den ska. Blir den onormalt varm eller beter sig annorlunda måste du kassera den.

Källa: Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen

Energi

Kurs i hållbart resande tar elever till Katalonien

Skulle du vilja lära dig mer om hållbart resande och förändra dina och andras resvanor i grönare riktning? Då finns en kurs för dig – som avslutas med en två veckor lång tågresa till Katalonien.

Handen upp, alla som slitit sitt hår i processen pussla ihop långa tågsträckor till kontinenten. En kurs på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen i södra Stockholm kan minska våndorna inför nästa semesterplanering.

Kursen ges på kvartsfart under våren 2024, och innehåller digitala såväl som fysiska träffar. Den avslutas med en två veckor lång tågresa till den spanska provinsen Katalonien. Resan planeras under kursen, och under resans gång ingår möten med olika aktörer som arbetar med hållbart resande och lokal utveckling.

I teoridelen ingår historiska och kulturella aspekter av resande och turism, liksom ekologisk och social hållbarhet kopplat till resande. ”Vi jobbar också med hur vi kan göra vår egen omställning och hur vi kan inspirera andra att förändra sina resmönster”, står att läsa i kursbeskrivingen.