Radar

Myndighet ratar förslag om dna-register: ”Strider mot grundlagen”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) tog i juni emot den så kallade biometriutredningen av den särskilda utredaren, chefsjuristen Eric Leijonram (t v).

Svenskars pass bör inte kopplas till ett dna-register för att underlätta för polisen. Det anser Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Myndigheten är en av flera remissinstanser som nu uttalar sig kring den så kallade biometriutredningen, som går ut på att polisen ska få större befogenhet att använda register med fingeravtryck, dna, ansiktsbilder och röstupptagningar.

Ett av förslagen är att koppla den typen av information, så kallad biometrisk data, till passregistret. Det tycker inte IMY är någon klok idé.

– Vi bedömer att det här förslaget strider mot såväl svensk grundlag som EU-rätten och avstyrker därför att förslaget genomförs, säger Lisa Zettervall, jurist på IMY, i ett pressmeddelande.

Angående ansiktsigenkänning, som också varit på tapeten den senaste tiden, säger Lisa Zettervall i pressmeddelandet:

– Om det skapas ett register för ansiktsbiometri över merparten av den svenska befolkningen samtidigt som ansiktsigenkänning tillåts vid kamerabevakning på allmän plats blir det i praktiken möjligt att identifiera de flesta människor i det offentliga rummet.