Radar

Klimatexpert om att ändra klimatmålen: ”Rejäl ambitionssänkning”

Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet kallar det ”väldigt lustigt” att minskar ambitionsnivån för klimatarbetet i ett av världens rikaste länder.

Förslaget om att uppdatera de svenska klimatmålen i ljuset av EU:s klimatlagstiftning skulle innebära att Sverige sänker målsättningen i klimatpolitiken, enligt klimatpolitiske forskaren Mathias Fridahl.
     – Det är en ganska rejäl ambitionssänkning, det är inte småpotatis.

Regeringens utredare John Hassler vill att de svenska klimatmålen uppdateras ”så att de baseras på den målstruktur som används inom EU:s regelverk”. På en pressträff förklarade han att ”det är viktigt att de svenska klimatmålen rimmar med EU:s”.

Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet, tolkar förslaget som att Sverige kan komma att sänka ambitionsnivån inom klimatpolitiken.

– Om min beräkning stämmer föreslår Hassler att vi ska sänka ambitionsnivåerna i det svenska klimatarbetet, att det räcker med EU:s ambitionsnivå, det som EU har satt upp som målsättning för Sverige och de åtaganden som vi har i EU-systemet för att hantera klimatkrisen, säger Fridahl och fortsätter.

– I en kontext där vi behöver skrapa ihop allt vi kan hitta för att kunna hålla Parisavtalets temperaturmål inom räckhåll, är det väldigt lustigt att lägga ett förslag som faktiskt minskar ambitionsnivån i ett av världens rikaste länder.

Mathias Fridahl lyfter även fram förslag från utredningen som han tycker är positiva, däribland idén om att införa ett system för handeln med utsläppsrätter inom Sverige.

– Det är faktiskt en spännande tanke att inrätta ett handelssystem för att styra framför allt utsläpp från transportsektorn och jordbruk möjligtvis, säger Fridahl.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV