Radar

Bara en av fyra manliga chefer vabbar

Andelen som vabbar är högst i hantverksyrken inom byggverksamhet och tillverkning och lägst bland chefer.

Kvinnor tar ut mer vab-dagar än män inom alla yrkeskategorier, och majoriteten av alla chefer vabbar aldrig. Endast 26 procent av manliga chefer vabbade under 2020, visar statistik från Försäkringskassan.

37 procent av landets kvinnliga chefer utnyttjade möjligheten till vård av barn, VAB, under 2020, visar en ny rapport från Försäkringskassan. Siffran för manliga chefer var än lägre, 26 procent. 

Detta kan jämföras med genomsnittet för kvinnor respektive män med barn mellan 1 och 11 år, där 59 respektive 47 procent vabbade minst en dag under 2020.

Att chefer inte vabbar är ett problem, enligt företaget Simployer som arbetar med expertstöd inom HR, där Jenny Randau är marknadschef.

– Jag har hamnat i situationer där jag känt att det är svårt att ta VAB även när det har behövts, vem ska ta mina möten eller andra arbetsuppgifter när jag är borta? Men svaret är inte att jobba med sjuka barn utan det behövs en ersättningsplan just om sådana situationer inträffar. Det handlar om att skapa en sund arbetsmiljö där alla kan både ta hand om sin familj och göra ett bra jobb, säger hon i ett pressmeddelande.

Saknas en plan för ersättare ökar risken att medarbetare fortsätter jobba hemifrån med det sjuka barnet, eller till och med nattetid för att kompensera för arbetsbortfallet. Något som ökar risken för psykisk ohälsa – som är den snabbast växande orsaken till sjukskrivning bland chefer.

Vad som krävs för att skapa bättre förutsättningar för chefer att vabba är tydligt utpekade ersättare som kan ta över när chefen behöver vara borta. Något som också skapar en mer jämställd arbetsmiljö enligt Cecilia Fredriksson, HR-expert på Simployer.

– Genom att stötta chefer med möjligheten att ta VAB skapar organisationer en mer jämställd arbetsmiljö samtidigt som de främjar medarbetarnas välbefinnande och utveckling.

Radar

Ensamkommande jobbar mer än svenskfödda

 Ensamkommande asylsökande manifesterar på Medborgarplatsen för att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

En majoritet av de ensamkommande som kom till Sverige 2015 och fick uppehållstillstånd har efter sju år i Sverige etablerat sig på arbetsmarknaden, visar statistik från SCB. Sysselsättningen är högre än bland svenskfödda i samma ålder.

2015 sökte över 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Drygt 20 000 av dem bor kvar, visar en ny rapport från SCB.

Drygt 8 av 10 av de ensamkommande pojkar som kom till Sverige 2015 och därefter fick uppehållstillstånd hade arbete 2022, då de var 23 år gamla. Det kan jämföras med svenskfödda unga män i samma ålder, där 66 procent förvärvsarbetar. 

– Vi har kämpat de här åren. Vi har behandlats väldigt illa och brutalt. Myndigheter har bortprioriterat oss men vi har också lyckas skapa ett nätverk, säger Muhammed Ali, ordförande för Ensamkommandes förbund, i Nyhetsmorgon.

Han tror att många lyckats skaffa jobb så snabbt på grund av en hård uppväxt där de tidigt lärt sig ta ansvar.

– Vi har också gjort den här långa och farliga resan. Vi har satsat våra liv på det här, fortsätter han.

En annan orsak till att fler arbetar bland de ensamkommande än bland svenskfödda kan vara att de sistnämnda studerar vidare efter gymnasiet i större utsträckning än förstnämnda.

Den vanligaste sysselsättningen för ensamkommande är arbete inom vård och omsorg. Det gäller både kvinnor och män.

Bland kvinnor är andelen sysselsatta ungefär densamma för kvinnor i gruppen ensamkommande som bland födda i Sverige, 67 procent.

De ensamkommande

Källa: SCB

• År 2015 sökte drygt 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Med det menas barn under 18 år som kom till Sverige utan förälder eller annan vårdnadshavare. Av dessa har lite drygt 13 000 fått uppehållstillstånd som ensamkommande barn och drygt 7 000 fått uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen.
• Båda grupperna dominerades av pojkar med afghanska medborgarskap.
• Bland ensamkommande födda 1999 är det vanligast att ha gått ett yrkesprogram på gymnasiet, men de flesta har inte en gymnasieexamen.
• Knappt sju av tio kvinnor och drygt åtta av tio män (i gruppen födda 1999) var sysselsatta i november 2022.

Radar

Granbarkborre angriper ny trädart: ”Förbryllade”

Resultatet av granbarkborrars framfart.

Ungefär 35 tallar i Östhammars kommun har dött efter att ha angripits av granbarkborrar, enligt Skogsstyrelsen. Det är första gången som angrepp av skadedjuret konstaterats på levande tallar av arten contorta.

Enligt Skogsstyrelsen har granbarkborren haft svårt att föröka sig i contortatallarna. Granar och vanliga tallar i närheten har inte angripits.

Nu utreder Skogsstyrelsen omfattningen av angreppen.

– Vi vet ännu inte vad detta beror på och varför insekten inte valt de granar som står alldeles intill. Vi är mycket förbryllade över hur granbarkborren beter sig här och försöker nu få in mer information och undersöker området för att kartlägga omfattningen, säger Patrik Karlsson, Skogsstyrelsens sakkunnige på insekts- och svampskador i ett pressmeddelande.

Skogsägare med contortatallar i sitt bestånd uppmanas att hålla extra koll efter döda träd i sitt bestånd.

Contortatall är ett nordamerikanskt trädslag som införts till Sverige de senaste decennierna då de växer snabbare än den inhemska tallen.

Så skadar granbarkborren träden. Grafik: Anders Humlebo/TT

Fakta: Granbarkborre


Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige, varav nästan 30 kan leva på gran. Den som gör stor skada är den åttatandade barkborren, som blir cirka fyra millimeter lång.
Tänderna är egentligen taggar, fyra på varje sida av borren.
Vindfällda granar är skadeinsektens lättaste ”byte”. Även levande träd kan angripas om de är torra eller försvagade på annat sätt. Borren kan dofta sig till granar som är stressade.
Granens försvar vid ett angrepp är att försöka ”dränka” inkräktarna i kåda.
De viktigaste åtgärderna mot barkborren är att inte plantera gran på olämplig, för torr mark, och att snabbt köra ut vindfällen eller andra angripna träd ur skogen.
Källa: Skogsstyrelsen, SLU.