Radar

SJ: Id-kontroll på tåg kan stoppa trafiken

Ett X2000-tåg i Malmö.

Enligt ett lagförslag ska tillfälliga id-kontroller kunna införas på bussar, tåg och fartyg. Enligt SJ är förslaget ”helt orimligt” och skulle innebära en stor risk att snabbtågen mellan Malmö och Köpenhamn måste upphöra.

I somras skickade regeringen ut sitt förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige på remiss.

En liknande lag infördes i samband med flyktingkrisen 2015, men den var tillfällig och upphörde 2018. Regeringen har ansett att det finns ett behov av en permanent lag.

Remisstiden för förslaget gick ut på söndagen och en aktör som är starkt kritisk är SJ.

– Tyvärr måste vi konstatera att risken är väldigt stor för att vi tvingas upphöra med vår snabbtågstrafik mellan Köpenhamn och Malmö om denna lag blir verklighet och börjar tillämpas. Det kan också komma att gälla SJ:s trafik till och från Oslo, säger tågbolagets vd Monica Lingegård i en kommentar.

Tanken är att förbudet enbart ska få införas om det finns en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten på grund av att många migranter tar sig till Sverige.

Enligt Monica Lingegård har SJ förståelse för att det kan krävas särskilda åtgärder.

– Men förslaget bygger på att det är vår ombordpersonal som ska genomföra kontrollerna – det vill säga ren myndighetsutövning. Det är helt orimligt att vi ska behöva ta ett sådant ansvar utan att ha den utbildning och träning som krävs för uppgiften, säger hon.

Transportföretag som bryter mot ett förbud enligt lagen och inte kontrollerar sina resenärers id-handlingar ska enligt förslaget straffas med sanktionsavgifter på lägst 30 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Tanken är att lagen ska böra gälla den 1 mars 2024.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.