Radar

Rekordmånga sjukskrivna för stress

Vårdpersonal tillhör de grupper där flest är sjukskrivna för stress.

Antalet sjukskrivna för stress har ökat kraftigt de senaste åren – och är i år på en rekordhög nivå, visar en rapport från Försäkringskassan.
Störst är ökningen bland kvinnor.

Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet sjukskrivna med stressrelaterad diagnos med 49 procent. Enligt Försäkringskassan är nivån den högsta som myndigheten någonsin uppmätt.

– Det är så klart allvarligt att så många är sjukskrivna, men också att det finns en tendens till ökning. Det tyder på att det finns mycket kvar att göra när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger Ulrik Lidwall, senior analytiker vid Försäkringskassan.

– Samtidigt finns en sorts ljusning, och det är att det faktiskt är möjligt att göra något åt det här. Stress går att förebygga.

Vanligast i vård och omsorg

Enligt myndigheten är stressrelaterade sjukskrivningar vanligast bland anställda i så kallade välfärdsyrken, såsom barnomsorg och sjukvård. Ökningen är störst bland kvinnor.

– Det är förstås så att väldigt många kvinnor arbetar inom just välfärdsyrkena, där arbetsförhållandena kan vara tuffa. Men sedan spelar den så kallade dubbla arbetsbelastningen in, det vill säga att det är vanligare för kvinnor att ta ett större ansvar för hem och familj, säger Ulrik Lidwall.

I juni 2023 var cirka 42 000 personer, varav 33 200 kvinnor, sjukskrivna för stressrelaterade diagnoser. Det kan jämföras med totalt 28 200 personer i juni 2019.

Ulrik Lidwall säger att ökningen är en del av en utveckling som pågått under lång tid, och som ger konsekvenser inte bara för enskilda individer.

– Sjukfrånvaron riskerar så klart att påverka kvaliteten på välfärdstjänsterna. Försämras kvaliteten inom exempelvis barnomsorgen eller vården så spiller det över till de som är direkt beroende av de tjänsterna. Det får i sin tur förstås konsekvenser på samhället i stort, säger han.

Sjukskrivna för stress

Antal pågående sjukfall med stressdiagnos, utveckling över tid.

Juni 2023: 42 033

Juni 2018: 33 333

Juni 2013: 16 342

Juni 2008: 13 390

Källa: Försäkringskassan

Radar

6 av 10 jobbar hemma trots sjukdom

Kvinnor är överrepresenterade bland de som jobbar trots sjukdom, visar en ny undersökning.

Har du tid att vara sjuk? För många kontorsarbetande svenskar är svaret nej. 58 procent arbetar hemifrån när de egentligen är sjuka, enligt en ny Novusundersökning, och vanligaste orsaken är att arbetsbelastningen blir för stor när de kommer tillbaka.

– Att inte ha en genomarbetad strategi för den digitala och fysiska arbetsplatsen kan medföra en fara för människors välmående och hälsa. Utöver att man jobbar fast man är sjuk så upplever var tionde svensk att de blir mer nedstämda av att jobba hemifrån, säger Andreas Thorling, vd på serviceföretaget ISS Sverige, som beställt Novus-undersökningen.

Den vanligaste anledningen till att svenska kontorsarbetare jobbar sjuka är att arbetsbelastningen annars blir för stor när de kommer tillbaka. 4 av 10 uppger att de arbetar trots sjukdom för att inte förlora pengar, och var tionde uppger att de förväntas arbeta hemma trots sjukdom.

Kvinnor är överrepresenterade bland de som hemmaarbetar sjuka. 

1050 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–79 deltog i undersökningen, som genomfördes i form av en webbenkät.

Att jobba sjuk, så kallad sjuknärvaro, har blivit svårare att upptäcka sedan distansarbetet slog igenom på bred front, enligt en tidigare undersökning riktad till 300 HR-chefer. 64 procent av dem oroar sig för risker som sjuknärvaron kan föra med sig, exempelvis att missa tecken på mer allvarlig ohälsa.

Mer ur undersökningen om distansarbete

• När svenskarna tillfrågades vad de främsta fördelarna med att jobba på kontor är svarade fler än åtta av tio att det är umgänget med kollegorna

• Nästan fyra av tio känner sig mindre stimulerade när de jobbar hemifrån

• Elva procent känner sig mer nedstämda

• Sex av tio kvinnor uppger att de blir mindre stressade av att jobba hemifrån. 48 procent av männen håller med.

Källa: Arbetspusslet, rapport från ISS som arbetar med service för bland annat kontor, industrilokaler och sjukhus.