Radar

Rekordmånga sjukskrivna för stress

Vårdpersonal tillhör de grupper där flest är sjukskrivna för stress.

Antalet sjukskrivna för stress har ökat kraftigt de senaste åren – och är i år på en rekordhög nivå, visar en rapport från Försäkringskassan.
Störst är ökningen bland kvinnor.

Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet sjukskrivna med stressrelaterad diagnos med 49 procent. Enligt Försäkringskassan är nivån den högsta som myndigheten någonsin uppmätt.

– Det är så klart allvarligt att så många är sjukskrivna, men också att det finns en tendens till ökning. Det tyder på att det finns mycket kvar att göra när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger Ulrik Lidwall, senior analytiker vid Försäkringskassan.

– Samtidigt finns en sorts ljusning, och det är att det faktiskt är möjligt att göra något åt det här. Stress går att förebygga.

Vanligast i vård och omsorg

Enligt myndigheten är stressrelaterade sjukskrivningar vanligast bland anställda i så kallade välfärdsyrken, såsom barnomsorg och sjukvård. Ökningen är störst bland kvinnor.

– Det är förstås så att väldigt många kvinnor arbetar inom just välfärdsyrkena, där arbetsförhållandena kan vara tuffa. Men sedan spelar den så kallade dubbla arbetsbelastningen in, det vill säga att det är vanligare för kvinnor att ta ett större ansvar för hem och familj, säger Ulrik Lidwall.

I juni 2023 var cirka 42 000 personer, varav 33 200 kvinnor, sjukskrivna för stressrelaterade diagnoser. Det kan jämföras med totalt 28 200 personer i juni 2019.

Ulrik Lidwall säger att ökningen är en del av en utveckling som pågått under lång tid, och som ger konsekvenser inte bara för enskilda individer.

– Sjukfrånvaron riskerar så klart att påverka kvaliteten på välfärdstjänsterna. Försämras kvaliteten inom exempelvis barnomsorgen eller vården så spiller det över till de som är direkt beroende av de tjänsterna. Det får i sin tur förstås konsekvenser på samhället i stort, säger han.

Sjukskrivna för stress

Antal pågående sjukfall med stressdiagnos, utveckling över tid.

Juni 2023: 42 033

Juni 2018: 33 333

Juni 2013: 16 342

Juni 2008: 13 390

Källa: Försäkringskassan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV