Radar

Bottenläge för svenska hav

Sälar, tumlare, fiskar och havsfåglar är exempel på de som inte har det så bra i idag enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Situationen för fiskar, fåglar och sälar i de svenska haven är fortsatt kritisk.
– Vi fiskar för mycket och släpper ut för mycket skadliga ämnen, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten.

De flesta marina däggdjur som sälar och tumlare, sjöfåglar och marina fiskar ligger illa till. Belastningen på havsmiljön är sammantaget för stor, enligt Havs- och vattenmyndighetens (Hav) genomgång.

Nytt för i år är att myndigheten också bedömt hur undervattensbuller påverkar livet i havet. Både det kontinuerliga som kommer från framför allt fartygstrafik och det kortvariga från sprängningar påverkar livet negativt.

– Det gäller inte minst tumlare som är väldigt känsliga för ljud. Där har vi sett att områden där antalet ökat nu minskat igen på grund av buller. De blir lätt stressade och sticker. Men även torsk påverkas negativt av undervattensljud, säger Mats Svensson, chef för myndighetens havsförvaltningsavdelning.

Knappt hälften av de bedömda havsbassängerna når god miljöstatus för det impulsiva undervattensbullret. Bara de nordligaste havsbassängerna i Östersjön når god miljöstatus för kontinuerligt buller.

Ljusare för marulk

Men för nio ovanliga fiskpopulationer, exempelvis hälleflundra och marulk, syns positiva trender i Västerhavet.

– Det finns chans att dessa arter återhämtar sig i framtiden, förutsatt att nyttjandet minskar till hållbara nivåer. Problemet är att när vi får ett bestånd som mår bättre så ökar vi ofta fisketrycket och då är vi tillbaka igen. Det saknas ofta ett långsiktigt tålamod för att beståndet ska återhämta sig.

Även om halterna av vissa farliga ämnen, till exempel flamskyddsmedel och DDT har minskat över en längre tidsperiod så räcker det inte.

För varm för laxen

Dessutom påverkar klimatförändringarna livet i havsmiljön. Som exempel var det betydligt mindre lax som vandrade upp i svenska älvar än väntat.

– Det beror troligen på att temperaturen i Östersjön var fyra grader högre än snittet under perioden när de skulle vandra upp, säger Mats Svensson.

Det är tredje gången som Hav gör en bedömning av miljötillståndet i svenska havsområden. Bedömningen ingår i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv i Sverige.

Den 23 till 24 oktober träffas EU:s fiskeministrar för att bestämma kvoterna för nästa års fiske. Enligt ett förslag från EU-kommissionen bör allt riktat fiske efter strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken stoppas nästa år. Tidöpartierna har meddelat att de ställer sig kritiska till förslaget.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV