Radar

300 bilpendlare i cykelkampanj – 8 av 10 fortsatte

Metoden ”testcyklist” har tidigare visat sig fungera väl.

300 helsingborgare som kör bil till jobbet eller skolan fick pröva att cykla under sex veckor, som en del i ett forskningsprojekt. Ett år senare gör 8 av 10 en majoritet av sina pendlingsresor med cykel.

I dag är bilresor den största utsläppskällan inom Helsingborg, och står för en fjärdedel av kommunens totala utsläpp. Många bilpendlar, trots att 57 procent av helsingborgarna kan cykla till jobbet på mindre än 30 minuter.

I ett samarbete med Lunds universitet bjöd miljöförvaltningen in 300 personer in till att under sex veckors tid byta bilen mot cykeln på väg till jobbet eller skolan. Deltagarna fick använda sin egen cykel och fick ett startpaket med cykeltillbehör.

”Det är för mig frisk luft och 40 min motion som känns bra i själen. Hälsan är för mig det viktigaste och ekonomin är sekundär”, sa en av testcyklisterna om sin medverkan.

”Det sämsta med att cykla är givetvis dåligt väder. Annars så är det mesta positivt. Vinden är jobbigast. Det är svårt att klä sig rätt och det blåser alltid i Helsingborg eftersom det är en kuststad”, sa en annan.

Inspirerar andra att cykla

Ett år efter testperioden uppger 79 procent av deltagarna att de gör minst hälften av sina pendlingsresor med cykel. Många har även uppmuntrat andra att cykla mer, berättar Michael Johansson, forskare vid Lunds universitet i ett pressmeddelande:

– Deltagarna har påverkat andra i sin närhet att börja cykla. I intervjuer uppger 64 procent att de har inspirerat andra att börja cykla, till exempel familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater.

I intervjuer med forskare och enkäter har testcyklisterna fått svara på frågor om vad som motiverat dem. Majoriteten uppgav att de ville cykla för att få vardagsmotion. Många ville få frisk luft, och må bättre.

– Projektet 300 testcyklister är en del i att främja hållbart resande för miljön, hälsan och klimatets skull, säger Amir Jawad (L), miljönämndens ordförande.

En tredjedel av deltagarna såg även cyklingen som ett sätt att spara pengar.

Metoden ”testcyklist” är testad tidigare med framgång. Syftet med projektet i Helsingborg var att ta reda på varför metoden fungerar, samt att ta fram en guide som visar hur man kan skala upp, effektivisera och förbättra cykelkampanjer.

Ladda ner metodguiden här.

Fotnot: Kampanjen genomfördes i tre omgångar, under våren 2022, hösten 2022 och våren 2023. Svaren i den uppföljande enkäten baseras på de som deltog 2022, ungefär 160 personer av de 300 som deltog totalt. 

Radar

Borlängebor samåker för minskade utsläpp

Utsläppen från inrikes transporter står för nära en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

Transportsektorn står för den största delen av Borlänges utsläpp, och merparten av invånarnas resor går till och från jobbet. Därför har kommunen tillsammans med några stora företag och klimatpsykologer startat ett samåkningsprojekt.

Borlängebor reser i genomsnitt 2,3 gånger per person och dag, och många arbetspendlar i egen bil, berättar Stefan Kujanpää, avdelningschef för Hållbara anläggningar på SSAB Borlänge.

– Om vi kan underlätta för dessa att samåka kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen från persontransporter i Borlänge, säger han i ett pressmeddelande från forskningsorganisationen Sustainable innovation.

Förutom SSAB deltar Ikea och Borlänge energi i försöket att få till en strukturerad form av samåkning. Den som behöver en samåkningspartner eller erbjuda en plats i sin egen bil kan hitta detta i en app utvecklad för ändamålet. Appen har en bokningsfunktion och underlättar även att dela på kostnaden för resorna.

– Appen är en del av lösningen, men det här handlar lika mycket eller ännu mer om att förändra ett beteende, säger Jonas Flank, HR-chef i Borlänge kommun.

Klimatpsykologer

För att få människor att vilja prova att samåka genom appen arbetar kommunen tillsammans med klimatpsykologer som har expertkunskap om hur man får till beteendeförändringar.

Projektgruppen har bland annat intervjuat medarbetare inom företagen för att identifiera eventuella hinder för samåkning. Viktiga för att det ska fungera är enligt deltagarna att man kan veta hur hemresan ska gå till, vad som händer vid oförutsedda händelser, och trygghet i övrigt.

Borlänge är en av 22 svenska städer som deltar i innovationsprogrammet Viable cities satsning som ska skapa klimatneutrala städer till 2030. Att minska resor med bara en passagerare är ett fokusområde.

Förhoppningen är att initiativet ska skalas upp till fler arbetsplatser, säger Anna Wenstedt, hållbarhetsstrateg på Borlänge Energi:

– Om utfallet blir lyckat har vi hittat något som andra städer med enkla medel kan implementera. Att sprida goda exempel är kärnan i att vara en viable city.

Om projektet

Deltagare i Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd är Borlänge kommun, Borlänge Energi, ståltillverkaren SSAB, Ikea, Klot/Klimatpsykologerna, Freelway som utvecklat appen och forskningsorganisationen Sustainable Innovation.

Syftet är att utveckla tjänster för samåkning, särskilt mellan landsbygd och stadskärna. Projektet finansieras delvis av Viable Cities, som i sin tur finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Energi

Kurs i hållbart resande tar elever till Katalonien

Skulle du vilja lära dig mer om hållbart resande och förändra dina och andras resvanor i grönare riktning? Då finns en kurs för dig – som avslutas med en två veckor lång tågresa till Katalonien.

Handen upp, alla som slitit sitt hår i processen pussla ihop långa tågsträckor till kontinenten. En kurs på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen i södra Stockholm kan minska våndorna inför nästa semesterplanering.

Kursen ges på kvartsfart under våren 2024, och innehåller digitala såväl som fysiska träffar. Den avslutas med en två veckor lång tågresa till den spanska provinsen Katalonien. Resan planeras under kursen, och under resans gång ingår möten med olika aktörer som arbetar med hållbart resande och lokal utveckling.

I teoridelen ingår historiska och kulturella aspekter av resande och turism, liksom ekologisk och social hållbarhet kopplat till resande. ”Vi jobbar också med hur vi kan göra vår egen omställning och hur vi kan inspirera andra att förändra sina resmönster”, står att läsa i kursbeskrivingen.