Radar

Elsparkcyklar ingen grön lösning

Människor väljer inte elsparkcykeln av miljöskäl, visar ny forskning.

Delade elsparkcyklar har framställts som ett miljövänligt sätt att ta sig fram. Men nu visar en ny avhandling att de ersätter kollektivtrafik och gång snarare än bilresor. Elsparkcyklarna har dock en annan fördel för användarna.

Under de senaste fem åren har elsparkcyklar blivit vanliga på våra större städers gator. De har lanserats som miljösmarta sätt att fylla luckor i kollektivtrafiknätet. Men i en ny avhandling från Lunds universitet och K”, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, framkommer att det inte funkar så.

Dels uppgav de flesta som hyr en elsparkcykel att de i annat fall hade promenerat eller åkt kollektivt – inte kört bil. Och dels används elsparkcyklarna för hela resor snarare än delsträckor till närmaste kollektivtrafikstation.

Det är inte heller i första hand av praktiska eller miljövänliga skäl som människor väljer elsparkcykeln, säger forskaren bakom studien, Phil Flores i ett pressmeddelande:

– Det handlar helt enkelt om att ha roligt.

Forskaren föreslår en rad åtgärder som skulle kunna göra att delade elsparkcyklar och elcyklar faktiskt ersätter bil samt kompletterar kollektivtrafiken. Bland dem finns att subventionera fordonen i områden där det är vanligt med korta bilresor, att skapa mer infrastruktur för dem i stadsmiljön och att göra dem till en del av kollektivtrafiksystemet.

Avhandlingen från Lunds univsersitet går att läsa här: Understanding the urban ecosystem: interactions between plants, animals, and people.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.