Radar

Elsparkcyklar ingen grön lösning

Människor väljer inte elsparkcykeln av miljöskäl, visar ny forskning.

Delade elsparkcyklar har framställts som ett miljövänligt sätt att ta sig fram. Men nu visar en ny avhandling att de ersätter kollektivtrafik och gång snarare än bilresor. Elsparkcyklarna har dock en annan fördel för användarna.

Under de senaste fem åren har elsparkcyklar blivit vanliga på våra större städers gator. De har lanserats som miljösmarta sätt att fylla luckor i kollektivtrafiknätet. Men i en ny avhandling från Lunds universitet och K”, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, framkommer att det inte funkar så.

Dels uppgav de flesta som hyr en elsparkcykel att de i annat fall hade promenerat eller åkt kollektivt – inte kört bil. Och dels används elsparkcyklarna för hela resor snarare än delsträckor till närmaste kollektivtrafikstation.

Det är inte heller i första hand av praktiska eller miljövänliga skäl som människor väljer elsparkcykeln, säger forskaren bakom studien, Phil Flores i ett pressmeddelande:

– Det handlar helt enkelt om att ha roligt.

Forskaren föreslår en rad åtgärder som skulle kunna göra att delade elsparkcyklar och elcyklar faktiskt ersätter bil samt kompletterar kollektivtrafiken. Bland dem finns att subventionera fordonen i områden där det är vanligt med korta bilresor, att skapa mer infrastruktur för dem i stadsmiljön och att göra dem till en del av kollektivtrafiksystemet.

Avhandlingen från Lunds univsersitet går att läsa här: Understanding the urban ecosystem: interactions between plants, animals, and people.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV