Radar

4 miljarder kan bli klimatflyktingar

Klimatflyktingar från Somalia utanför ett flyktingläger i Kenya.

Om medeltemperaturen höjs med mer än 1,5 grad kan delar av de mest tätbefolkade länderna bli obeboeliga, visar ny forskning. Över fyra miljarder människor kan komma behöva flytta om medeltemperaturen fortsätter att stiga.

Ett forskarlag har kopplat ihop hälsoeffekter med den globala uppvärmningen i en ny studie. Framför allt områden i bland annat Indien, Pakistan, östra Kina och delar av Afrika söder om Sahara kommer att drabbas av perioder av så pass extrem värme så att människor inte kan vistas där.

Det handlar om att människor bara klarar av kombinationen av extrem värme och hög luftfuktighet i en viss utsträckning. Sedan drabbas vi av värmerelaterade sjukdomar som värmeslag och hjärtrelaterade sjukdomar.

– När vi människor blir varmare, svettas vi mer och mer blod pumpas ut mot huden för att kylas och skydda de inre organen mot överhettning. Men vid vissa nivåer av värme och fuktighet så fyller dessa funktioner inte längre någon funktion och kroppstemperaturen börjar stiga. Om vi inte kan kyla ner oss inom några timmar så blir vi sjuka, säger Larry Kenney, professor i fysiologi och en av forskarna bakom studien i en presskommentar.

Enligt studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, är det framför allt äldre och redan sjuka som kommer att drabbas.

Hur vi hanterar perioder av extremvärme varierar nämligen och unga, friska individer klara det bättre. Extra tufft slår värmeböljorna mot tätbefolkade låginkomstländer där tillgången på till exempel luftkonditionering och andra möjligheter till svalka är låg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV