Radar

7 av 10 vill tillåta ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänning är en teknik för att automatiskt identifiera en viss person utifrån en digital bild.

En stor majoritet av svenskarna tycker att kameraövervakning och ansiktsigenkänning ska vara tillåtet på offentlig plats – samtidigt som drygt hälften av alla känner sig kränkta om någon samlar in deras personliga data. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. 

Svenskar tycker att brottsbekämpning är viktigare än personlig integritet. 7 av 10 anser att kameraövervakning med ansiktsigenkänning ska tillåtas på offentliga platser, och 9 av 10 tycker att polisen ska få ta del av privata nätkonversationer om det finns en misstanke om brott. Det visar rapporten Svenskarna och internet 2023 från Internetstiftelsen.

– Paradoxalt nog känner drygt hälften av svenskarna sig kränkta om någon samlar in deras personliga data. Lika stor andel tycker inte att det är okej att arbetsgivare googlar på dem inför en anställning, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef, Internetstiftelsen i ett pressmeddelande.

Hur högt man håller den personliga integriteten varierar med ålder och kön: 80-talister bryr sig minst om deras personliga data samlas in och mest bryr sig 90-talister. 

Unga män oroar sig mest för vilka konsekvenser de kan drabbas av kopplat till insamling av personlig data på nätet. 69 procent av alla män födda på 90- och 00-talet anser att deras integritet kränks av detta. Siffran för kvinnor i samma ålder är 47 procent. En orsak till det kan vara att män porrsurfar mer än kvinnor, tror Måns Jonasson på Internetstiftelsen.

– Det är mycket vanligare att unga män porrsurfar och det kan ju tänkas att det sitter ihop. Att man har delar av aktiviteter på nätet man helt enkelt tycker är mera känslig och inte vill att man ska bli övervakad. Sen vet vi också att unga män är mera allmänt kunniga om teknik och kanske har lättare att förstå möjligheterna kring de här övervakningsmöjligheterna och vad det faktiskt kan leda till, säger han till P3 Nyheter.

Unga män vill också i högre grad att ansiktsigenkänning och kameraövervakning ska vara förbjudet än andra grupper. 

Svenskarna och internet 2023

• Endast 4 procent av befolkningen använder inte internet
• En tredjedel tror att internet har en positiv påverkan på klimatet och miljön, inte ens hälften så många ser en negativ klimatpåverkan
• Varannan svensk har inte återvunnit en enda avlagd digital enhet de senaste fem åren – personligt innehåll på enheterna är en av de avgörande orsakerna till att inte återvinna
• 2 av 3 känner till Darknet – men bara två procent har besökt Darknet senaste året
• 3 av 4 svenskar använder Wikipedia – knappt var fjärde litar på att innehållet i huvudsak är sant
• 7 av 10 vill inte ha riktad reklam på nätet
• Drygt hälften känner sig kränkta om någon samlar in deras personliga data på nätet
• Drygt hälften anser inte att det är okej att en arbetsgivare googlar på dem inför en anställning
• 7 av 10 tycker att det ska vara tillåtet med kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentlig plats för att underlätta brottsbekämpning
• 9 av 10 tycker att polisen vid misstanke om brott ska ha rätt att ta del av privata konversationer på nätet
• Var tjugonde har utsatt för näthat år 2023 – män drabbas i högre grad än kvinnor
• Hälften av svenskarna avstår att kommentera inlägg av rädsla för näthat – fler kvinnor än män avstår
• Mer än var tredje svensk följer någon på nätet för att ta del av samhällsnyheter – listan toppas av Magdalena Andersson, följt av Ulf Kristersson, Ebba Busch och Marcus Oscarsson
• Var tredje svensk har ökat sin nyhetskonsumtion till följd av kriget i Ukraina och var fjärde har blivit mer källkritisk
• Var tredje har inte läst eller lyssnat på en bok år 2023 – unga män läser minst av alla
• Tiktok växer mest av alla sociala medier. Bland befolkningen i stort är en fjärdedel Tiktok-användare, men bland 00-talister är siffran tre fjärdedelar

Källa: Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2023

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV