Krönika

Slakten av skolorna är ett politiskt val

Varenda tidning, varenda nyhet, varenda rubrik handlar om våldet. Och det är som det ska. Problemet är inte att vi nu äntligen pratar om hur det är ställt i ett land när barn dödar barn, på kontrakt från vuxna som blir rika på barnens krig och drömmar. Problemet är att vi inte pratade om det när begravningarna bara ägde rum i förorten. 

Och problemet är hur vi pratar om det.

Och vad vi inte pratar om samtidigt.

Vi lever i en epidemi av psykisk ohälsa. Barn som stressas sönder, barn som dukar under i kampen för att duga – om inte för andra så i vart fall för sig själva. Barn som tävlar i märkeskläder och telefonmodeller, barn som tappar känslan att de har något att leva för. Det allra dödligaste våldet är fortfarande självmorden. Också bland unga. Mot det våldet hjälper knappast hårdare tag.

Bland expertisen på suicidprevention talas om död av hopelessness and despair, ett begrepp som målar en bredare och mörkare bild. Även om de som dödas som fotsoldater i yrkeskriminellas krig, de unga som dör i missbruk, och de som ger upp om själva livet är olika individer med olika unika historier, säger de också var och en och tillsammans något om ett samhälle där många växer upp utan att tro på en framtid värd att leva.

Vi lever i en tid av ekonomiska klyftor som vidgats till sådana raviner att ingen längre tror sig om att kunna hoppa över, och få ens klarar att se och förstå hur livet ter sig på andra sidan. I ett sådant samhälle slåss alla bara för sin egen överlevnad, där kan ilskan och uppgivenheten exploateras, där pekar forskningen på att resultaten kan bli extrema.

Det här är farligt. Dödligt farligt. Men de stora partierna skissar inte på några planer för att överbrygga klyftorna. De positionerar sig. Och själva positioneringen river ravinen djupare. Irena Požar beskriver i Aftonbladet hur Ulf Kristerssons tal till nationen känns. Det gör ont. Statsministern låtsas inte ens känna med de som lider på andra sidan klyftan: ”Det är ingen slump att han inte uttrycker medlidande för alla de mammor som sett sina söner dö, till de systrar som idogt försökt snacka vett i skallen på en lillebror eller de pappor som sagt till sina pojkar att det finns hopp, att en annan väg är möjlig.” Statsministern sliter för att inte tappa greppet. Om debatten. Landet har han släppt för länge sedan.

Sätter man sig ner är alla överens om vad som är allra, allra viktigast. Polisen, forskarna, politikerna. Till och med Kristersson, vill jag tro. Allra, allra viktigast är skolan.

Barn som känner att de kommer klara skolan, och att den kan bära till ett liv att vara stolt över, som känner att en lärare verkligen och innerligt tror på en, som känner anledning att fortsätta kämpa, skjuter väldigt sällan ihjäl ett annat barn. 

Men en tidning har en annan rubrik nu, än en om våldet.

Min fackförbundstidning Vi Lärare damp nyss ner på hallmattan. Rubrik: ”Stoppa slakten”.

Två av tre lärare vittnar om nedskärningar innevarande läsår. Ännu fler vet att det väntar nästa. Kommunernas chefsekonom, som vanligen brukar vara ganska försiktig, varnar för ”tvärnitar och dramatiska besparingar”.

Tidningen har också frågat lärarna vad nedskärningarna får för konsekvenser. Nio av tio varnar för mer stressade lärare. Nästan lika många att färre elever kommer få det stöd de behöver. Åtta av tio säger att fler elever kommer lämna skolan utan att ha klarat kunskapskraven. Sju av tio säger att lärartätheten kommer sjunka och fler lärare lämna yrket. Lika många beskriver att elevassistenter och annan stödpersonal redan får gå. Hot och våld kommer öka, säger fem av tio lärare. Fyra av tio beskriver klasser med fler elever.

Kommunekonomen jämför med 1990-talskrisen, vars pris vi fortfarande betalar. ”En stor skillnad är att då hade Sverige som land en usel ekonomi. Så är inte fallet idag. Våra offentliga skulder är bland de lägsta i Europa. Staten har en väldigt stark ekonomi och goda möjligheter att stötta kommunerna ekonomiskt.” Nedskärningarna är ett politiskt val.

Jag tror själva definitionen av ett land som tappat det är när man med mer inlevelse diskuterar hur man ska spärra in trasiga barn, än hur man ska få fler att växa till hela vuxna.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.