Radar

Svenska Greenwashpriset till regeringen

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), Statsminister Ulf Kristersson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) belönas med Svenska Greenwashpriset.

Regeringen vinner antipriset Svenska Greenwashpriset, tillkännagav organisationen Jordens vänner under helgens bokmässa i Göteborg.
”Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons”, lyder en del av motiveringen.

Svenska Greenwashpriset har delats ut under 13 års tid för att uppmärksamma hur företag, organisationer och makthavare använder vilseledande marknadsföring för att skapa en grön image. Något som enligt miljöorganisationen Jordens vänner som delar ut priset ”lurar oss att tro att vi gör tillräckligt och skiftar fokus från det som verkligen krävs för en hållbar framtid”.

I år stod även Svenska kyrkan och Preem som nominerade, men vinnaren blev alltså Sveriges regering. Det är inte första gången en regering står nominerad, men nuvarande regering ”saknar motstycke”, enligt Jordens vänner, vars ordförande Nastaran Zargari kommenterar priset så här:

– Att svenska regeringen tar hem Svenska Greenwashpriset visar på att det är dags att de svarar på hur de ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. Regeringens klimatpolitik är otillräcklig, vi kommer varken klara våra egna åtaganden enligt klimatlagen eller de åtaganden vi har gentemot EU och FN. Trots löftena om effektiv och ambitiös klimatpolitik ökar regeringen aktivt utsläppen och förvärrar klimatkrisen. Samtidigt drar man ned på klimatanpassningsbudgeten.

I juryns motivering (se faktaruta) lyfts avvecklingen av Miljödepartementet, det sänkta priset på fossila drivmedel, nedskärningar i myndigheter som arbetar med klimatanpassning och minskade anslag till naturvård.
Politiken skjuter utsläppsminskningar på framtiden, säger Nastaran Zargari och fortsätter.

– Det får betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Genom sin politik väljer regeringen att vara en del av problemet istället för att lyssna på forskarkåren och lösningar som framförs av gräsrotsorganisationer.

Landets Fria har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som inte har återkommit.

Vinnarmotiveringen lyder:

”2023 års vinnare av Svenska Greenwashpriset, svenska regeringen, har på kort tid gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts.

Sedan den tillträdde har regeringen bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen, minskat anslagen till naturvård, gjort nedskärningar inom myndigheter som arbetar med klimatanpassning samt öppnar upp för gruvbrytning i känsliga naturområden och flaggar för ytterligare storskalig exploatering av skog och mark. Trots detta hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen.

Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är illa nog att föra en politik som hotar mänsklighetens framtid. Men när regeringen dessutom, trots invändningarna från forskarsamfundet och klimatpolitiska rådet, hävdar att de för en “effektiv och ambitiös klimatpolitik” riskerar de dessutom att rasera vår tilltro till objektiva fakta och forskning. Därför blir regeringens uppenbara lögner så mycket allvarligare.

Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning, men den nuvarande regeringen saknar motstycke. Aldrig någonsin tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023.”

Källa: Jordens vänner

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV