Radar

Slopat krav på skärmar i förskolan

I dag är det inte vetenskapligt underbyggt att elevers kunskapsutveckling påverkas av ökad användning av digital teknik i förskolan, enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att skriva om läroplanen så att förskolan i huvudsak blir skärmfri. I dag är digitala verktyg ett krav, men vetenskapligt stöd för att det främjar inlärning saknas.

I förskolans läroplan står sedan år 2018 att förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg. Det vill regeringen ändra på, och ger därför Skolverket i uppdrag att ta bort kravet.

– Vi behöver gå från skärm till pärm och det gäller inte minst för våra barn i förskolan, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) i ett pressmeddelande från regeringen, som både vill slopa kravet på digitala verktyg i förskolan och skjuta till mer pengar till inköp av böcker.

Skolminister Lotta Edholm (L) motiverar skärmstoppet så här:

– Det finns vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, koncentrera sig och att lära sig att läsa och skriva. Därför vill vi att förskolan till största delen ska vara skärmfri för barnen.

Det ska inte bli förbjudet att använda skärmar i förskolan, men ”eventuell användning av digitala lärverktyg i förskolan ska ske selektivt utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde”, skriver regeringen.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) vill skola kravet om skärmar i förskolan
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) vill skola kravet om skärmar i förskolan. Foto: Pontus Lundahl/TT

I sitt beslut om att slopa skärmkravet lutar regeringen sig bland annat på forskning från Karolinska institutet, som gör gällande att skärmar riskerar leda till sämre språkutveckling, försvåra inlärning och bidra till koncentrationssvårigheter. Enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) finns i dag ingen trovärdig empirisk evidens för hur elevers kunskapsutveckling påverkas av ökad användning av digital teknik i förskolan.

Skolverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 4 juni 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV