Radar

Föreningar tar strid för kors rätt att beta

Mjölkkor har rätt till utebete minst sex timmar per dag, en till tre månader per år.

Kors lagstadgade rätt att beta är i fara, efter att djurförsök där mjölkkor hålls inomhus hela året nu tillåts. Därför lanserar Sveriges fyra största djurskyddsföreningar och konsumentorganisationen Vi konsumenter kampanjen Jag vill beta.

– För kor är betet en viktig del av deras naturliga beteende som de är starkt motiverade till, vilket är en av de grundläggande paragraferna i djurskyddslagen. Bete har genom omfattande forskning visat öka både kors fysiska hälsa såväl som deras välmående, säger Amanda Dahlberg, sakkunnig på World animal protection i ett pressmeddelande.

Organisationen har tillsammans med Djurens rätt, Djurskyddet Sverige, Svenska djurskyddsföreningen och konsumentorganisationen Vi konsumenter startat kampanjen Jag vill beta, till försvar för den lagskyddade betesrätten för mjölkor. Organisationerna vill även att rätten utökas till att gälla även kalvar och andra nötdjur, och driver frågan i möten med politiker och genom en namninsamling.

Mjölkkor stängs inne 18 månader

I dag har mjölkkor rätt att gå ute minst sex timmar per dag, en till tre månader per år beroende på var i landet gården är belägen. Men i våras fick lantbruksorganisationen Växa Sverige tillstånd att starta ett djurförsök där 1500 mjölkkor ska hållas inomhus under 18 månaders tid. Tidigare har Växas ansökningar avslagits av djurförsöksetiska nämnder, bland annat för att det anses vara etablerat inom forskningen att kor vill vistas utomhus och mår bättre av det.

Syftet med studien är enligt Växa ”att undersöka om och hur mjölkkors djurvälfärd förändras efter vistelse i lösdriftsstall under alla årstider”.

– Med denna studie kommer vi få svar på många viktiga frågor som rör mjölkkors mående och villkor i lösdriftsmiljö. Det kommer bidra till ett bättre kunskapsunderlag inför beslut som rör svensk mjölkproduktion i framtiden, sade Växas försöksledare Fredrik von Unge i ett uttalande i våras.

Studien finansieras av Lantbrukarnas Riksförbund, som sedan flera år driver att beteskravet ska tas bort ur lagstiftningen.

– Från LRF:s sida ser vi med stor förväntan fram mot studieresultatet alldeles oavsett vad den visar i slutändan. Vi hoppas att studien ger en tydlig och vetenskaplig grund för en god djurhållning under årets alla dagar, sade Peter Kofoed, chef för LRF Mjölk när Växas ansökan godkändes i våras.

"Att ta bort betesrätten från den svenska djurskyddslagen skulle ta bort incitamentet för många konsumenter att betala mer för svensk mjölk och svenska mjölkprodukter", säger Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter
"Att ta bort betesrätten från den svenska djurskyddslagen skulle ta bort incitamentet för många konsumenter att betala mer för svensk mjölk och svenska mjölkprodukter", säger Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter. Foto: Wolfgang Hasselmann/Unsplash

Bättre hälsa hos utebetande kor

Djurskyddsorganisationerna bakom beteskampanjen håller dock inte med om att forskning och kunskap om betets vikt saknas. Linda Devine, veterinär och sakkunnig på Svenska Djurskyddsföreningen ger exempel.

– Kor som får beta har både bättre klöv- och benhälsa. Risken för juverinflammation minskar vilket också leder till mindre användning av antibiotika, säger hon.

Vi konsumenter menar att betande kor har ett starkt mervärde som gör att konsumenter är beredda att betala mer för svensk mjölk.

– Att ta bort betesrätten från den svenska djurskyddslagen skulle ta bort incitamentet för många konsumenter att betala mer för svensk mjölk och svenska mjölkprodukter, säger Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter.

En mindre enkätundersökning genomförd i en kandidatuppsats på SLU visar att konsumenter överlag värderar sommarbete för korna och är negativt inställda till ett slopat beteskrav. Många av de som besvarade undersökningen uppgav att de var beredda att minska sin konsumtion av mejeriprodukter ifall det skulle inträffa.

Unikt beteskrav

Sveriges beteskrav är unikt i en internationell jämförelse.

Enligt svensk djurskyddslagstiftning ska alla mjölkkor få gå ut minst sex timmar per dag, en till tre månader per år. Den kortare perioden gäller för landets norra delar.

Kor som producerar KRAV-märkt mjölk ska vara ute minst tolv timmar per dygn minst två till fyra månader beroende på var i landet gården är belägen.

För mejeriprodukter märkta Svenskt sigill gäller att korna får gå ute minst tio timmar per dygn, minst en till tre månader beroende på del av landet.

Källa: Djurschysst.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV