Krönika

Organisering, motstånd och hopp

När 1968-vänstern skrev som mest radikala pamfletter, skrev en socialarbetare och gräsrotsorganisatör i Chicago en sorts motbok. Den innehåller ingen målande beskrivning av framtiden passande att citera till rödvin, eller någon romantisk längtan efter revolutionen. Den handlar om hur man gör. Skillnad. Här och nu. För oss, och för alla som behöver det.

Saul Alinskys Rules for radicals kom 1971. På senare år har några oväntade läsningar av boken, som vore roliga om de inte var så tragiska, skamfilat ryktet på den tummade 224 sidor långa skriften från min bokhylla. Vi kommer till det.

Men först något om vad det är som får mig att tänka på Alinsky. I min senaste krönika i Syre skrev jag att ekvationen för att vinna politiskt förtroende bara är svår att utföra, inte beskriva. Får du människor att dela din verklighetsbild, så kan de lyssna till dina lösningar, och känner de då tillit till att du kommer kämpa för de lösningarna kan du vinna förtroende. Verklighetsbild + Lösningar + Tillit = Förtroende.

Jag läste de där raderna några dagar senare, och insåg att något ändå saknades.

Vem ska göra jobbet?

För att någon ska vinna ett förtroende, krävs först och främst att någon söker det.

Människor är mer politiska än vad man kanske kan tro. De undersökningar som gjorts visar att allt fler är beredda att ta ställning, uttrycka sin uppfattning, skriva under en namninsamling eller ta kontakt med en politiker. 68:orna välte piedestalerna och fick ner auktoriteterna i ögonhöjd med andra, och när de nu står där är vi du och dom med varandra.

Så många är beredda att ställa krav på sitt. Och när välfärden krackelerar under nedskärningar och valfrihetsreformer har det blivit en nödvändighet. Men politisk förändring blir inte möjlig för att var och en kämpar för sin sak. Det kräver att man går samman. Och ska man gå samman, måste någon organisera det. Bjuda in, söka polistillstånd (eller låta bli), måla plakat, boka möteslokal, bjuda på kaffe. Bestående förändring är svår att upprätthålla om man bara gör det tillfälliga. Då krävs gnetet däremellan. Det bestående, ihärdiga engagemanget. Bevakandet av vunna landvinningar i en förhandling, viljan att ta några steg till.

Och när man söker någon att göra det jobbet, tittar de flesta ner i golvet. Statsvetaren Erik Amnå har beskrivit vår tids tudelande förhållande till engagemang som ett jourhavande medborgarskap. Vi gör gärna en insats som är konkret och mätbar. Läxhjälp, knattetränare, volontär. Men när det kommer till att ta på sig ett mer ihållande uppdrag, har vi så mycket annat som behöver göras. Så blir det svårt att hitta en kassör, någon som hjälper till i kyrkans expedition eller en politiker.

När Saul Alinsky gav ut sina erfarenheter av decennier av lokal organisering var det i en vilja att få alla som drömde om en bättre värld att sluta drömma och börja göra. Som ung var Barack Obama aktiv i en Alinsky-inspirerad kyrkogrupp, och det är ingen hemlighet att han tog med lärdomarna in i det ständiga kampanjarbete som oväntat gjorde honom till president.

”Jag ber er inte om att tro på min förmåga att göra skillnad i Washington”, sade han. ”Jag ber er tro på er förmåga.” Det var inte de smarta strategierna eller de stora donationerna som banade hans väg. Utan myllret av många organiserade. Alla som hade gjort sitt i det lilla, och som nu vågade hoppas på förändring i det stora.

Det är något liknande som behövs i dag. Alla vi som tagit jouren i demokratin, måste förmås tro på att också en stadig kursändring är möjlig. Att mitt bidrag i en nämnd kan göra skillnad på riktigt.

Det underlättas såklart inte av hatet, och nedtryckandet, av var och en som säger emot rasisterna, regeringen eller den auktoritära tidsandan. När Rules for radicals blivit mytologisk som boken som gjorde Obama till president, försökte först Tea Party-rörelsen och sedan Trump-lägret göra sin egen version av den. Inte utan framgång. Parad med ett hätskt digitalt klimat och en rejäl dos härskartekniker så kunde de idéer som formulerats för att skänka kraft till mångas organisering för förändring användas också nedåt. Men jag tänker att när de reaktionära försöker förlöjliga och sära oss behöver vi istället stå än mer samlat och inte paralyseras eller ägna all tid åt att slå tillbaka, utan luta stadigt mot varandra i nya kamper för en rimligare värld.

Organisering, hopp och motstånd.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.