Radar

”David mot Goliat” när ungdomar stämmer EU-länder

Syskonen Sofia och André Oliveira är två av de sex ungdomar som stämmer en rad europeiska länder för bristande klimatpolitik.

Sex portugisiska barn och ungdomar har stämt ett 30-tal europeiska länder, däribland Sverige, för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa den globala uppvärmningen. Nu ska målet prövas i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Den har kallats ”dödens väg”, där utbrända bilvrak, förkolnade skyltar och övertäckta lik vittnade om hur snabbt elden drog fram. Skogsbranden i Leira i Portugal 2017 fick sex barn och unga att bestämma sig för att agera.

De portugisiska ungdomarna har stämt över 30 länder, däribland Sverige, då de anser att de inte gör tillräckligt för att minska utsläppen av växthusgaser som eldar på klimatförändringen. Ungdomarna, 11-24 år, menar att det bland annat bryter mot Europakonventionens artiklar om att var och en har rätt till liv och hälsa.

– Vi befinner oss i frontlinjen för klimatpåverkan i Europa, men de europeiska regeringarna misslyckas med att skydda oss, säger en av dem, 15-årige André Oliveira, på en presskonferens.

– I somras upplevde vi i Portugal värmeböljor som bara blir värre. Klimatkrisen påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Det är fortfarande möjligt att stoppa krisen, men tiden rinner ut.

Målet prövas

Europadomstolen i Strasbourg ska pröva målet, som kallas Duarte Agostinho-fallet, den 27 september. Ungdomarna hoppas på ett bindande beslut, för att tvinga länderna att snabbt öka sina utsläppsminskningar.

Efter förhandlingen inleder domstolen överläggningar. Avgörandet kommer sannolikt att dröja månader.

– Det är David mot Goliat. Aldrig tidigare har så många länder behövt försvara sig inför någon domstol, säger Gearóid Ó Cuinn, från Global Legal Action Network, som stödjer ungdomarna.

I ett svar till domstolen 2021 skrev den dåvarande svenska regeringen att den ansåg att det fanns formella hinder för att fallet skulle tas upp i Europadomstolen, bland annat att kraven i Europakonventionen inte uppfyllts då ärendet inte först prövats i nationell domstol.

Del av trend

Om Europadomstolen går på ungdomarnas linje kan den besluta att länderna är juridiskt bundna att öka sina utsläppsminskningar, inklusive utsläpp de bidrar till i andra länder, enligt Salvatore De Rosa som forskar om klimatrörelser och rättsväsendet vid Lunds universitet. Men det är enligt honom osannolikt att domstolen skulle gå så långt som att sätta mål för enskilda länder.

Klimatfrågan hamnar allt oftare i rättssalarna. Bland annat har ungdomarna i organisationen Aurora stämt Sveriges regering och hävdar att dess klimatarbete är otillräckligt och strider mot Europakonventionen.

– När vi befinner oss i en så allvarlig kris för klimatet och den biologiska mångfalden blir människor desperata och använder alla legitima verktyg de har tillgång till, säger talespersonen Ida Edling.

– Juridiken som verktyg är kraftfullt och går inte att ignorera.

”Avgörande mål”

I Auroramålet pågår skriftväxling mellan organisationen och Justitiekanslern, som företräder staten. Framgången för Aurora kan bero på hur Europadomstolen tolkar Europakonventionen i klimatmål som Duarte-Agostinho-fallet, enligt Edling.

– Europadomstolen ska pröva tre klimatmål i sin stora kammare. Domarna kommer att vara direkt avgörande om Aurora kommer att nå framgång eller inte, säger hon.

– Det är Europadomstolen som uttolkar Europakonventionen. Om Europadomstolen säger att stater absolut har en skyldighet enligt rätten till liv och rätten till hälsa att vidta tillräckliga klimatåtgärder blir våra chanser mycket bättre.

TT har sökt klimatminister Romina Pourmokhtari (L).

Fakta: Har stämt 30-tal stater

Den 6 september 2020 lämnade sex portugisiska barn och ungdomar in en stämningsansökan till den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna mot 33 länder i Europarådet.

Målet handlar om att länderna inte vidtar tillräckligt kraftiga klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen.

Enligt stämningsansökan innebär ländernas utsläpp av växthusgaser bland annat att barnens rätt till liv, i enlighet med Europakonventionen, inskränks.

Domstolen kan pröva klagomål från såväl enskilda personer som medlemsstater i syfte att bedöma om det har skett en kränkning av någon av de medborgerliga eller politiska rättigheter som skyddas av konventionen.

Domstolen har inte tidigare tagit ställning till medlemmarnas skyldigheter när det gäller klimatförändringen. Förutom Duarte Agostinho-fallet pågår två andra klimatmål som inkluderar Frankrike och Schweiz.

Källa: Europadomstolen

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.