Radar

Beslut om EU:s ”övervakningslag” skjuts upp

Demonstration mot det så kallade ”Chat control”-förslaget på Mynttorget i Stockholm i maj i år.

Turerna fortsätter kring EU:s nya ”övervakningslag”. Nu skjuts ett delbeslut på framtiden.

Det blir ingen enad front från EU:s ministerråd vad gäller den så kallade övervakningslagen ”chat control”. I alla fall inte ännu. Punkten har strukits från dagordningen när justitie- och inrikesministrarna möts nästa fredag, 28 september.

Förslaget om hur nätjättar och plattformar ska agera mot övergreppsmaterial på nätet har varit hett omdiskuterat sedan inrikeskommissionären Ylva Johansson presenterade det förra våren.

Det är motståndarna som har döpt förslaget till ”chat control” och anklagar det för att vara alldeles för övervakande.

Svenska regering positiv

I veckan kommenterade Piratpartiets ledare Katarina Stensson den svenska hållningen:

”Sammanfattningsvis är regeringens förslag till svensk hållning i frågan en stor besvikelse, och kommer om detta blir verklighet leda till en farligare digital vardag för oss alla, inklusive de barn man vill hjälpa.”

Regeringens hållning är inte spikad, men i bilagor till dagordningen för mötet 28 september noteras att regeringen ”välkomnar ordförandeskapets arbete med förordningsförslaget.”

Det spanska ordförandeskapet hade en ambition att få samman medlemsländerna nu i september. Nästa chans är 19 oktober, men då krävs att fler länder hoppar på den spanska linjen.

Svenska regeringen har, enligt bilagan, en generellt positiv inställning till förslaget men skriver samtidigt att ”flera rättssäkerhets- och integritetsaspekter bör få ökat genomslag för att nå rätt balans i förslaget”.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.