Radar

Beslut om EU:s ”övervakningslag” skjuts upp

Demonstration mot det så kallade ”Chat control”-förslaget på Mynttorget i Stockholm i maj i år.

Turerna fortsätter kring EU:s nya ”övervakningslag”. Nu skjuts ett delbeslut på framtiden.

Det blir ingen enad front från EU:s ministerråd vad gäller den så kallade övervakningslagen ”chat control”. I alla fall inte ännu. Punkten har strukits från dagordningen när justitie- och inrikesministrarna möts nästa fredag, 28 september.

Förslaget om hur nätjättar och plattformar ska agera mot övergreppsmaterial på nätet har varit hett omdiskuterat sedan inrikeskommissionären Ylva Johansson presenterade det förra våren.

Det är motståndarna som har döpt förslaget till ”chat control” och anklagar det för att vara alldeles för övervakande.

Svenska regering positiv

I veckan kommenterade Piratpartiets ledare Katarina Stensson den svenska hållningen:

”Sammanfattningsvis är regeringens förslag till svensk hållning i frågan en stor besvikelse, och kommer om detta blir verklighet leda till en farligare digital vardag för oss alla, inklusive de barn man vill hjälpa.”

Regeringens hållning är inte spikad, men i bilagor till dagordningen för mötet 28 september noteras att regeringen ”välkomnar ordförandeskapets arbete med förordningsförslaget.”

Det spanska ordförandeskapet hade en ambition att få samman medlemsländerna nu i september. Nästa chans är 19 oktober, men då krävs att fler länder hoppar på den spanska linjen.

Svenska regeringen har, enligt bilagan, en generellt positiv inställning till förslaget men skriver samtidigt att ”flera rättssäkerhets- och integritetsaspekter bör få ökat genomslag för att nå rätt balans i förslaget”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV