Radar

Tredubblad skörd med flera sorters bin

Biologisk mångfald ger större körsbärsskörd, visar en ny studie.

Om både honungsbin och vilda murarbin sköter pollineringen av körsbärsträd kan skörden flerdubblas. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Forskarna undersökte 17 biodlingar i östra Tyskland, där vissa pollinerades av honungsbin, andra av vilda murarbin och en del av båda sorterna. 

– Det gav utslag på körsbärsskörden. De odlingar som hade honungsbin och många murarbin kunde få bär på upp till 70 procent av blommorna. De odlingar som bara hade honungsbin eller bara murarbin som pollinatörer kunde ligga på 20 procent, säger Julia Osterman, biolog vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien i ett pressmeddelande.

De båda bisorterna skiljer sig åt, bland annat blir honungsbin aktiva först över 12 graders lufttemperatur, medan murarbin tål kyla bättre. Men den stora ökningen av fruktsättning skedde när båda arterna var aktiva. Forskarna vet inte varför. 

En teori är att murarbinas närvaro stör honungsbina och därmed får dem att röra sig mer mellan trädraderna. Detta gynnar i sin tur skörden, eftersom många sorters körsbär är beroende av att korspollineras med andra sorter för att ge frukt.

– Det enda vi vet är att bina interagerar och att det uppstår en synergieffekt, säger Julia Osterman.

Liknande resultat som forskarna fick i körsbärsodlingarna har observerats i mandelodlingar. 

Ett sätt att få vilda murarbin att pollinera ens odlingar är att erbjuda bra bomaterial, berättar Julia Osterman.

– De gillar att krypa in i rörformade utrymmen där de kan lägga sina ägg. Genom att placera ut till exempel bamburör eller trä med borrade hål i fruktodlingarna så kan odlarna få murarbina att bygga bo där. Men det verkar bara fungera till en viss gräns, sedan blir inte murarbina fler, även om man har placerar ut ännu mer bomaterial.

Läs studien här: Mason bees and honey bees synergistically enhance fruit set in sweet cherry orchards