Radar

Rekordmycket stöd till fossila bränslen

År 2021 uppgick de svenska klimatskadliga subventionerna till 30 miljarder kronor, enligt en sammanställning från Naturskyddsföreningen.

Om världens subventioner till fossila bränslen avskaffades skulle det rädda 1,6 miljoner människoliv varje år, enligt Internationella valutafonden IMF. I fjol nådde subventionerna istället rekordnivåer.

Under klimattoppmötet COP26 i Glasgow för två år sedan enades världens länder om att ”onödiga fossila subventioner ska fasas ned”. Så har det inte blivit. Under fjolåret gavs rekordmycket stöd till fossila bränslen, i form av bidrag, stöd och skattelättnader som gör det billigare att släppa ut växthusgaser: 7 biljoner US dollar, motsvarande 78 tusen miljarder svenska kronor, rapporterar Dagens Nyheter.

Varje år skulle 1,6 miljoner dödsfall till följd av luftföroreningar kunna undvikas om subventionerna togs bort, enligt en rapport från IMF

Fossila bränslen får tio till tolv gånger stödet som förnyelsebara bränslen får, säger Jakob Skovgaard, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och expert på klimatskadliga subventioner till tidningen:

– Spelplanen för energislag är orättvis till fossila bränslens fördel.

Ett svenskt exempel på subvention av fossila bränslen är reseavdraget, som går att göra för bil men inte för kollektivtrafik.

Om de svenska sänkningarna av skatten för bensin och diesel kan klassas som subvention är Jakob Skovgaard osäker på. För att hjälpa människor som har svårt att klara de höga bränslepriserna vore ett riktat stöd till folk med lägre inkomst bättre, anser han.

– Sänkt skatt tar bort drivkraften att röra sig bort från fossila bränslen. Det blir en inlåsningseffekt. Om bensin är billig så köper folk större bilar och när bränslepriserna går upp tar regeringar till antingen subventioner eller sänker skatten. Det låser in ett fossilberoende, säger Jakob Skovgaard till DN.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV