Radar

Regeringen öppnar för att stänga minkfarmar

Minknäringen fick sig en rejäl törn under coronapandemin.

Regeringen öppnar för att totalförbjuda minkfarmar i Sverige. Samtidigt ska pälsföretagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet kunna få ekonomiskt stöd.

– Jag tycker det är viktigt att man på ett respektfullt sätt hanterar en bransch som har funnits i det här landet väldigt länge, så att man kan göra en kontrollerad avveckling, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och fortsätter:

– Nu får man den möjligheten och parallellt så utreder vi också ett förbud mot pälsdjursuppfödning.

Det finns i dag cirka 20 aktiva företag i Sverige som föder upp mink för pälsproduktion. Regeringen vill avsätta totalt 180 miljoner kronor år 2024 och 2025 för att stötta de företag som frivilligt avvecklar sin verksamhet.

Samtidigt kommer regeringen inleda en översyn av djurskyddslagstiftningen. Syftet är att utreda om djurskyddslagen ska ändras så att pälsdjursuppfödning inte längre blir tillåtet över huvud taget. Det kan även påverka en småskalig uppfödning av kaniner.

Peter Kullgren hänvisar till problemen som drabbade minknäringen under coronapandemin, då viruset muterade i djuren.

– Den här typen av verksamheter har varit omgärdade av en del problem, fram och tillbaka. I tangentens riktning ligger också att EU mycket väl kan komma överens om att man går den här vägen, säger han.

Samtidigt finns en diskussion om minkuppfödning är föråldrat.

– Alla som följer debatten kan konstatera att det finns många etiska diskussioner kring djuruppfödning som enbart syftar till päls. Jag lägger ingen värdering i det, säger Kullgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV