Radar

Världens längsta lav minskar i nationalparken Skuleskogen

Hänglaven långskägg har minskat med 42 procent i Skuleskogens nationalpark, visar en långtidsstudie.

Hänglaven långskägg har minskat kraftigt i nationalparken Skuleskogen i världsarvet Höga kusten. En ny studie visar att den rödlistade hänglaven har minskat med 42 procent sedan en omfattande inventering gjordes 1984.

Hänglaven långskägg, vars vetenskapliga namn är Usnea longissima, växer i gamla och fuktiga granskogar. Laven kan bli flera meter lång, är rödlistad som sårbar och fridlyst i hela Sverige.

– Det är välkänt att hänglavar minskar i brukade skogar. Den här studien tyder på att rödlistade hänglavars långsiktiga fortlevnad kan vara hotad även i skogar som har ett starkt skydd, säger Per-Anders Esseen, professor emeritus vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande

1984 gjordes en inventering av långskägg i Skuleskogen om sammanlagt 355 träd. När skogen undersöktes på nytt 2021 stod det klart att långskägget hade försvunnit från 81 procent av de märkta träden.

I den nya studien konstaterar forskarna att långskäggslaven sprids i begränsad omfattning. På 37 år hade laven bara spridits ett fåtal meter, något som förklaras av att laven framför allt sprids med större fragment.

Minskningen av långskägg tros bero på luftföroreningar. Dessutom påverkar också klimatförändringarna skägglaven negativt, liksom stormar och bränder. Forskarna anser att det finns behov av ett åtgärdsprogram för att skydda långskägget i landet, liksom ett nationellt program för rödlistade lavar i såväl skyddade som brukade skogar.

Hänglaven långskägg

Studien om den rödlistade hänglaven långskägg har utförts av Per-Anders Esseen, Umeå Universitet, tillsammans med Bengt Gunnar Jonsson och Anita Atrena, Mittuniversitetet, och Johan Rytterstam, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Den har finansierats av Länsstyrelsen Västernorrland och Formas.

Studien har publicerats i tidskriften Forest Ecology and Management.