Energi-temp · På gång i hela landet-temp

Ny kurs om inre omställning

I kursen ingår dagliga meditationsövningar.

Retreat, seminarium och dagliga meditationsövningar är något av innehållet i en ny kurs om inre omställning vid Hola folkhögskola i Kramfors kommun. Kursen ingår i forskningsprojektet ”Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet” vid Linköpings universitet.

Kursen riktar sig till den som är engagerad i hållbarhetsfrågor och som ”är nyfiken på vad kontemplativa traditioner kan ge dig i relationen till dig själv, till andra människor, till naturen, djuren och världen”.

Fokus är de psykologiska, känslomässiga och existentiella dimensionerna av omställning. I upplägget ingår två retreat med fyra digitala seminarium däremellan, plus daglig meditationspraktik, egenstudier och gruppdiskussioner.

Var: Hola folkhögskola, Kramfors kommun

När: 16 september till 29 november

Mer info och anmälan: Hola folkhögskolas hemsida

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV