Radar

Afrikanskt klimattoppmöte kritiseras för ”västlig agenda”

Kenyas president William Ruto och Frankrikes Emmanuel Macron möttes i Paris i juni för att diskutera hur utvecklingsländer ska få hjälp att hantera klimatförändringar och fattigdom.

I början av september står Kenya värd för ett klimattoppmöte för Afrika. Syftet är bland annat att fokusera på ”klimatpositiv tillväxt” för Afrika och världen. Nu larmar flera hundra organisationer om att toppmötet riskerar att domineras av västliga snarare än afrikanska intressen och prioriteringar.

Värd för toppmötet är Kenya med president William Ruto i spetsen och kontinentens samarbetsorganisation Afrikanska unionen. Mötet som hålls den 4–6 september kommer att samla delegationer från såväl afrikanska länder som länder utanför kontinenten. Dessutom kommer även den privata sektorn, civilsamhällesorganisationer och unga att vara representerade på toppmötet. Toppmötet syftar bland annat till att enas om gemensamma afrikanska ståndpunkter vad gäller klimatet inför FN:s klimatkonferens COP 28 i december i år.

Afrika har sedan länge drabbats hårt av klimatförändringar i form av torka, ökenspridning och ett ökat antal cykloner och kontinenten drabbas också hårt av den globala uppvärmningen. Många människor har tvingats på flykt eller har drabbats av matkriser som har orsakats av klimatförändringar. Afrika som kontinent har också svårt att hantera dessa utmaningar eftersom många länder är fast i en skuldkris som förvärrades under covid-19-pandemin och de ökade matpriserna till följd av Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina.

För att finansiera kostnaderna av klimatkrisen i Afrika och globalt anser Kenyas president William Ruto att det krävs hårdare beskattning av flygsektorn liksom den maritima sektorn, att alla former av subventioner av fossilbränslen dras in på global nivå liksom att en helt ny skatt på koldioxid införs. Dessutom för Ruto fram en skatt på finansiella transaktioner  som ett möjligt sätt att få fram medel till en global klimatfond.

Klimatkrisen en ”kollektiv utmaning”

Frågor som ska diskuteras under toppmötet är bland annat lösningar på hur klimatförändringar som drabbar Afrika kan se ut och tas fram liksom vikten av ökade investeringar för att finansiera dessa klimatlösningar. Fokus för toppmötet är att driva på ”grön tillväxt” och frågorna som ska diskuteras är indelade i teman som naturkapital, klimatfinansiering, förnybar energi och energiomställning och hållbart jordbruk. 

Kenyas president William Ruto betonar att nödvändigheten att agera mot klimatförändringarna varken är en fråga för enbart det globala nord, eller det globala syd:

– Det är vår kollektiva utmaning och det påverkar oss alla. Vi behöver komma samman för att hitta gemensamma, globala lösningar, säger Ruto på toppmötets hemsida

Inför toppmötet har han också framhållit att kontinenten behöver investeringar, inte bistånd, för att klara klimatutmaningarna. 

– Resten av oss från den afrikanska kontinenten har alltid befunnit sig i hörnet av problem och offerskap. Vi vill inte vara i det hörnet längre. Vi vill vara med vid bordet där vi alla letar efter lösningar, sade han under toppmötet i Paris i juni i år, rapporterar African Arguments.

Kritiseras av civilsamhället

Samtidigt kritiseras toppmötet och Ruto redan innan det har börjat för att inte sätta afrikanska behov och prioriteringar främst. I ett öppet brev till Ruto,  som har undertecknats av över 400 afrikanska civilsamhällesorganisationer,  uppmanas den kenyanske presidenten att ändra inriktningen på mötet. De undertecknade organisationerna anser att toppmötet har kapats av västerländska regeringar och konsultföretag vars intressen är att ”driva en provästlig agenda och intressen på bekostnad av Afrika”.  I brevet nämns den amerikanska konsultbyrån McKinsey and Companys inflytande över möte  som särskilt skadligt då man anser att det  kommer att driva USA:s intressen. 

Sammantaget anser organisationerna att toppmötet kommer att främja synsätt som stärker redan rika nationer och storföretag som kan fortsätta med stora utsläpp, som i sin tur skadar afrikanska länder. Ruto uppmanas därför att ersätta McKinsey med en Afrikaledd expertgrupp, försäkra att toppmötet främjar Afrikas intressen och prioriteringar, och förhindra fossilindustrins påtryckningar. 

Undertecknarna vänder sig också emot det de kallar för ”falska lösningar” som handel med utsläppsrätter eller klimatmanipulering (geoengineering) något organisationerna menar bara kommer att uppmuntra till fortsatta utsläpp i de rika länderna liksom göra Afrika till en uppsamlingsplats för teknologiska experiment. Istället vill de se en afrikansk klimatpolitik som bidrar till en rättvis utfasning av alla nya olje- gas- och kolprojekt i Afrika, som tar hänsyn till Afrikas utveckling och som följer FN:s klimatpanel IPCC:s rekommendationer. För att uppnå detta behöver det också ske en transparent dialog mellan kontinentens medborgare och dess politiker menar de undertecknande organisationerna.

Klimattoppmöte i Kenya

Den 4–6 september hålls ett afrikanskt klimattoppmöte i Kenyas huvudstad Nairobi. Toppmötet arrangeras av Kenya och Afrikanska unionen. Strävan är att enas om gemensamma afrikanska ståndpunkter kring problem och lösningar på klimatkrisen inför FN:s klimattoppmöte COP 28, den 30 november och den 12 december i Dubai. 

Parallellt med toppmötet hålls en klimatvecka, Africa Climate Week, den 4–8 september. Syftet med klimatveckan är att skapa samtal mellan politiker, näringsliv och civilsamhället kring möjliga lösningar på klimatkrisen. 

Drygt 400 organisationer har undertecknat ett öppet brev adresserat till Kenyas president William Ruto och Afrikanska unionen där man uttrycker oro för att klimattoppmötet riskerar att föra en västlig agenda som inte sätter afrikanska prioriteringar främst. Kritikerna menar att det finns risk att rika länder och fossilindustrin kommer att ha för stort inflytande på toppmötet. 

Afrikanska unionen (AU) står tillsammans med Kenya värd för toppmötet. AU bildades 2002 och består i dag av 55 stater, det vill säga alla afrikanska stater inklusive Västsahara. Sammanslutningen främjar samarbete mellan länderna bland annat kring frågor som fattigdomsbekämpning, flyktingar, fredsbevarande insatser och handel. 

Källa: Africa Climate Summit, Real African Summit, Afrikanska unionen, Utrikespolitiska institutet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV