Radar

Tolv regioner vill inte ange papperslösa i vården

En angiverilagstiftning kan leda till att människor inte söker vård, är en av farhågorna som rests apropå Tidöpartiernas förslag.

En majoritet, tolv av 21 regioner, motsätter sig Tidöpartiernas förslag om att införa anmälningsplikt för offentligt anställd vårdpersonal, rapporterar Altinget.

– Det här är en så pass grundläggande fråga. Med en angiverilagstiftning finns det en stark risk för att människor inte söker vård, säger Patrik Liljeglöd (V), oppositionsråd i Region Dalarna, till tidningen.

Förslaget, som är en av punkterna i Tidöavtalet, innebär att kommuner, regioner och myndigheter skulle bli skyldiga att informera polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med personer som vistas illegalt i Sverige.

I förslaget framgår också att “det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården”.

I nio regioner har man ännu inte tagit ställning i frågan, enligt Altinget.