Radar

Klimatkompensation håller inte måttet

Klimatprojekt som ska stoppa avskogningen har inte levererat, visar en ny vetenskaplig studie.

Att bevara och återställa regnskog är ett sätt att fånga upp koldioxid ur atmosfären, och används för att neutralisera utsläpp på andra platser. Men många skogsprojekts klimatkompensation ger falska löften, visar en ny studie.

Systemet där rika länder eller företag får möjlighet att kompensera för sina utsläpp genom att betala för skogsplantering i tropiska länder lanserades vid vid FN:s klimattoppmöte på Bali 2007. Tanken var god: regnskogsländer får hjälp att minska avskogningen och får samtidigt inkomster som kan bidra till social utveckling.

Men många av skogsprojekten håller inte vad de lovar, visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science.

Forskarteamet har undersökt 26 projekt i 6 länder, och konstaterar att avskogningen i de flesta projekten inte har minskat avsevärt, och när den har minskat har den gjort det mindre än vad som utlovats.

Minskningen av koldioxid i atmosfären är endast en tredjedel av vad som utlovats, enligt studien. Något som får långtgående effekter, skriver forskarna Julia Jones och Simon Lewis i en kommentar om sina resultat:

”Missvisande klimatkompensation får negativa konsekvenser för klimatet eftersom de inte kompenserar för utsläppen, och för bevarandet av skog eftersom de inte minskar avskogningen som mycket som hävdas, och för den framtida finansieringen av bevarandet av skog, eftersom det nu finns risk att projekten anklagas för greenwash.”

Nu krävs en omedelbar granskning av metoderna för att mäta koldioxidkompensation, så att den faktiska utsläppsminskningen motsvarar vad som utlovas, skriver forskarna.

Upprepade brister

Det är inte första gången brister blottläggs i projekt med klimatkompensering genom trädplantering.

Senast i våras avslöjade tyska Die Zeit, tillsammans med brittiska The Guardian och den ideella organisationen Source Material stora brister hos företaget Verra som certifierar 70 procent av all klimatkompensation som säljs till storföretag. Över 90 procent av koldioxidkrediterna som sålts gav ingen fördel för klimatet, enligt granskningen. Endast en handfull av Verras regnskogsprojekt hade lett till minskad avskogning.

Något som fick 80 miljöorganisationer att vädja till EU att sluta förespråka koldioxidkompensation som en giltig klimatåtgärd.

I FN skissar man nu på ett nytt förslag på hur marknaden för infångning av koldioxid ska regleras globalt. Förslaget ska förhandlas på klimatkonferensen COP28 i Dubai som startar 20 november.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV