Radar

”Känslomässig koppling behövs för att få till stånd förändring”

Shomy Hasan Chowdhury (ovan) deltog via länk i seminariet Röster från det globala syd på Världsvattenveckan i onsdags i förra veckan.

Det räcker inte med siffror och statistik för att nå ut med information om vikten av rent vatten, god sanitet och hygien. Det krävs också att man skapar en känslomässig koppling säger Shomy Hasan Chowdhury från organisationen Awareness 360 under ett seminarium på Världsvattenveckan.

Shomy Hasan Chowdhury från Bangladesh har i många år arbetat med att förbättra vatten, sanitet och hygien (WASH) och hon upplever att det är viktigt att skapa känslomässiga band med publiken när hon sprider kunskap i frågan. Hon har en smärtsam erfarenhet av vad brist på rent vatten kan innebära. Hennes mamma avled för nio år sedan efter att ha drabbats av diarré av förorenat vatten.

– Det var en stark påminnelse om vilken roll vatten, sanitet och hygien kan spela för att rädda liv, säger hon i samband med ett seminarium som arrangerades av Världsvattenveckan i Stockholm i onsdags. 

FN:s globala mål 6 handlar om att försäkra att alla människor har tillgång till rent vatten och till sanitet. Enligt FN lever omkring 2,2 miljarder människor utan säkert hanterat dricksvatten, och 3,5 miljarder människor lever utan säkert hanterad sanitet. Dagligen dör omkring tusen barn under fem år på grund av osäkert vatten, sanitet och hygien enligt Unicef.

I Bangladesh har de flesta tillgång till dricksvatten men vattenkvaliteten hotas av bakteriologiska föroreningar på grund av för dålig sanitet, skriver Unicef. I landet måste också omkring sjutton procent av befolkningen dagligen gå mellan 30–60 minuter för att hämta vatten, och 85 procent av inhämtningen av vatten utförs av kvinnor. 

Kan överbrygga gap

När Shomy Hasan Chowdhury insåg att problemet inte var begränsat till Bangladesh utan var en global angelägenhet började hon arbeta med frågan:

– Jag vill agera för jag ville inte att någon annan skulle behöva gå igenom smärtan av att förlora någon närstående i en förebyggbar sjukdom. Fyra dagar efter min mammas död höll jag mitt första tal om vatten, sanitet och hygien för en isolerad samhällsgrupp och det var så min resa började, förklarar hon.

Shomy Hasan Chowdhury betonar att många sårbara och utsatta samhällsgrupper som människor i prostitution, människor med funktonshinder, flyktingar och även sanitetsarbetare inte bara löper större risk att drabbas av vattenburna sjukdomar utan de omfattas ofta inte heller av initiativ som syftar till bättre förhållanden och ökad medvetenhet.  

Shomy Hasan Chowdhury har dragit slutsatsen att det ofta krävs mer än siffror för att nå ut med budskapet kring vatten, sanitet och hygien: 

– Min personliga erfarenhet har lärt mig att även om siffror och statistik är viktigt skapar de inte alltid den känslomässiga koppling som behövs för att åstadkomma förändring. Att berätta en historia har makten att överbrygga ett gap, att dela med mig av min berättelse har gett mig möjligheten att knyta an med publiken på ett djupare sätt vilket skapar empati och förståelse, säger hon.

Världsvattenveckan

Shomy Hasan Chowdhury talade på ett seminarium under rubriken Vatten i kommunikation: Unga röster från det globala syd.

Även Gauravjeet Singh, redaktör på magasinet Water Science Policy och Hadi Toure Guindo, medgrundare till Afr’eau (Action-Formation-Recherche en Eau). Seminariet modererades av Arati Davis chef på Sweden-India Business Council.

Världsvattenveckan arrangeras årligen i Stockholm, och årets upplaga hölls den 20–24 augusti.

Stockholm International Water Institute har arrangerat Världsvattenveckan i över 30 år och beskriver den som världens mest inflytelserika rörelse som syftar till att möta de globala vattenutmaningarna. 

Källa: Världsvattenveckan/World Water Week