Radar

ITUC: Ge anställda inflytande över omställningen

Internationella fackliga samorganisationen (ITUC) kräver ett nytt socialt kontrakt som både respekterar arbetares rättigheter och driver fram en rättvis omställning.

För att klara klimatomställningen måste anställda måste få ett större inflytande i ekonomin. Det menar Internationella fackliga samorganisationen (ITUC) och den tyska fackliga centralorganisationen DGB.

ITUC bildade 2016 ett center för rättvis omställning som söker lösningar på klimatförändringarna. En rättvis omställning syftar till att säkra arbetares rättigheter i övergången till en mindre koldioxidbaserad ekonomi. Centret vill stärka de anställdas position i arbetet för omställning genom samarbete och utbildning, och vill också säkra att arbetarrörelsen har en given plats vid bordet när klimatlösningar diskuteras.:

− På sjuttiotalet talades det mycket om ekonomisk demokrati. Att anställda skulle ha inflytande på arbetsplatsen. Klimatkrisen har gjort detta aktuellt igen, säger Frederik Moch från DGB i en intervju med Arbetsvärlden.

Moch ger exempel på hur anställda i Tyskland vid flera tillfällen har påverkat företagsledningar att göra klimatsmartare val. I Hamburgs hamn var det de anställda som drev kravet att de nya lyftkranarna skulle vara eldrivna istället för dieseldrivna. Det innebar att företaget undvek en ekonomisk chock när dieselpriserna steg kraftigt förra året.

– Anställda kan påverka företagens strategier och fokusera på omställning för att säkra arbetsplatser, säger Moch och syftar på att klimatsmartare arbetsplatser kan bidra till att arbetstillfällen på sikt kommer att finnas kvar.

DGB är en av ITUC:s 337 nationella medlemsorganisationer, och var ett av facken som var delaktigt i att förhandla fram en plan för hur landets kolkraft ska fasas ut. Den tyska så kallade kolkommissionen kom 2020 fram till att kolet ska fasas ut till 2038 efter förhandlingar mellan politiska, sociala och ekonomiska aktörer. Kolkommissionens rapport betonar bland annat vikten av att nya kvalificerade jobb ska ersätta jobben som försvinner i och med en klimatomställning, förklarar DGB i A just transition as successful approach, en kort skrift om rättvis omställning.

Anställda vill ha mer information 

DGB hänvisar i skriften till en studie som metallfacket IG Metall har genomfört som visar att många företag saknar strategier för en omställning. Även där sådana strategier finns är de anställda ofta inte delaktiga. ”Det innebär att folket som förväntas genomföra omställningen, nämligen arbetarna, inte har fått tillräcklig information om de kommande utmaningarna”, skriver DGB. Detta är något många arbetare vill ändra på. I en undersökning som ITUC genomförde 2020 svarade 79 procent att anställda bör ha rätt att få information om vilka åtgärder deras arbetsgivare vidtar för att klimatsäkra jobb och arbetsplats.

Enligt Moch är det omöjligt att åstadkomma en klimatneutral industri i Tyskland utan tillräckligt många kvalificerade arbetare. Därför måste en omställning till en förnybar energisektor locka med goda arbetsvillkor och möjlighet till vidareutbildning:

– Det som behövs är ett stort genombrott som sätter arbetares intressen i centrum, säger Moch i en intervju med Clean energy wire, en sajt som bevakar tysk energiomställning. 

Internationella fackliga samorganisationen

Internationella fackliga samorganisationen (ITUC) representerar 191 miljoner arbetare i 167 länder och områden, samt har 337 nationella medlemsorganisationer.

De svenska centralorganisationerna LO, TCO och Saco är medlemmar. På ITUC:s kongress förra året tilldelades LO ITUC:s  Dorje Khatri-pris för att genom social dialog med SSAB, LKAB och Vattenfall bidra till en renare industri.  

ITUC bildade 2016 ett center för rättvis omställning.

DGB är en tysk facklig centralorganisation för åtta fack som totalt har 5,6 miljoner medlemmar. DGB är medlemmar i ITUC.

Källa: ITUC, DGB

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV