Radar

Centern: Korta sommarlovet med två veckor

Centerpartiets ledare Muharrem Demirok.

Sommarlovet bör kortas med cirka två veckor för att höja svenska elevers kunskapsnivå, säger Centerpartiets ledare Muharrem Demirok till Sveriges Radio Ekot. Ett förslag som enligt skolminister Lotta Edholm (L) saknar verklighetsförankring. 

Han ser flera fördelar med ett kortare sommarlov.

– Att få mer pedagogisk verksamhet för barnen, att se till att de elever som har det svårt får en möjlighet att kunna förbättra sina resultat, säger Centerledaren till radion.

Enligt partiets uträkningar skulle förslaget kosta omkring fem miljarder kronor, Demirok påpekar dock att kortat lov skulle innebära minskade kostnader för exempelvis extra fritidsverksamhet och lovskola.

Skolminister Lotta Edholm (L) anser att Centerns förslag saknar verklighetsförankring. ”Innan man kan fundera på att förlänga skolåret behöver man åtgärda dagens klassrumssituation” kommenterar hon skriftligt till TT och fortsätter:

”I ett läge utan lärarbrist, med fler speciallärare och en bättre arbetsmiljö skulle Liberalerna vara beredda att analysera förslaget. Så ser dock inte verkligheten ut. Att öka arbetsbelastningen i det här läget vore att lägga sten på börda.

Lärarfacket Sveriges Lärare är inte heller imponerat av förslaget. Ordförande Åsa Fahlén kommenterar i ett mejl till TT:

”Två veckors mer undervisningstid är ett lösryckt förslag som inte kommer göra skillnad när vi lärare först och främst behöver resurser, stöd och en skälig arbetsmiljö under ordinarie läsår. Dessutom ligger vi i linje med övriga nordiska länder i undervisningstid.”

Frågan har lyfts vid flera tidigare tillfällen av andra partier, men hittills har det aldrig lett till någon förändring.