Radar

Talgoxar blir blekare i städerna 

Fjäderdräkten hos urbana talgoxar är blekare hos de som bor på landsbygden enligt en ny studie i  den vetenskapliga tidskriften Journal of Animal Ecology.

Talgoxar som lever i stadsmiljö har blekare fjädrar än de som bor i skogen eller på landsbygden. Stjärtfjädrarna får sin gula färg från karotenoider när de äter insekter, och blekare fjädrar tyder på att stadsmiljön påverkar hela näringskedjan. 

Det har varit känt att färgtoner i orange, gult och rött är blekare på djur i städer jämfört med de i landsbygdsmiljö men tidigare studier har fokuserat på enskilda platser. 

– Därför använde vi fjäderprover insamlade från urbana och skogslevande talgoxar i hela Europa. Olika metoder bekräftade alla att stadslevande talgoxar har en blekare fjäderdräkt, säger en av författarna bakom studien, Hannah Watson, biologiforskare vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Karotenoider är ett näringsämne som insekter får genom växterna de äter, och karotenoiderna bidrar till att hålla ner giftiga effekter av föroreningar när fåglarna äter dessa. Resultatet i den nya studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Animal Ecology, tyder på att stadsfåglarnas kost är sämre: 

– Detta kan hjälpa oss att förstå hur vi kan skapa stadsmiljöer som gynnar biologisk mångfald. Genom att plantera fler inhemska träd och växter i våra trädgårdar och parker kan vi hjälpa småfåglar, som talgoxar, genom att erbjuda dem hälsosam föda av insekter och spindlar för dem själva och deras ungar, säger Hannah Watson.

Studien visar också att effekten på fåglar som bor i städer skiftar i Europa. I Malmö var skillnaden i fjädrar mellan stad och landsbygd inte lika stor som i andra städer. Varför det förhåller sig så kan bero på att vissa städer har bättre miljöer för fåglar än andra. Enligt Hannah Watson skulle mer forskning på området kunna bidra till en politik som främjar biologisk mångfald.

Studien Urbanisation impacts plumage colouration in a songbird across Europe publicerades i mitten av augusti i den vetenskapliga tidskriften Journal of Animal Ecology.