Radar

EU: Färre brandmän trots fler skogsbränder

Tio EU-länder har skurit ner på antalet brandmän mellan 2021–2022 enligt Europeiska fackliga samorganisationen (ETUC).

I tio EU-länder har antalet brandmän minskat på grund av nedskärningar, däribland  Sverige. Detta trots den ökande risken för fler och värre bränder i och med klimatkrisen. Flest tjänster skars ner i Frankrike där antalet brandmän minskade med 5 446 mellan 2021–2022.

I Sverige minskade antalet brandmän med nio procent, från 9 744 till 8 910 under samma period. De största procentuella minskningarna skedde i Slovakien, Bulgarien, Portugal och Belgien med nedskärningar på respektive 30 procent, 22 procent och 19 procent.

Det är Europeiska fackliga samorganisationen (ETUC) som har analyserat data från Eurostat som visar att tio EU-länder har genomfört nedskärningar på antalet brandmän.

– Att skära ner antalet brandmän mitt i en klimatkris är ett recept för en katastrof. Den ökande brandrisken som orsakas av klimatförändringarna har varit tydlig för alla denna sommar och vi behöver se till att våra brandförsvar har den personal och de resurser de behöver för att utföra sitt livräddande arbete, säger ETUC:s generalsekreterare Esther Lynch på samorganisationens hemsida.

– Alla länder borde investera i sina brandkårer och andra offentliga tjänster för att möta den ökande bördan som kommer att läggas på dem i och med klimatförändringarna, fortsätter hon.

Ökad arbetsbörda

Fack som representerar brandmän i EU oroas också över att nedskärningarna kan komma att fortsätta i början av 2024 i och med EU:s regler om att länders budgetunderskott inte får överstiga tre procent. 14 EU-länder kommer att behöva skära i sina budgetar. Enligt ETUC skulle de nedskärningarna kunna motsvara omkring en miljon sjukskötersketjänster eller 1,5 miljoner lärartjänster.

Trots att EU har investerat i utrustning för att bekämpa bränder har EU:s kommissionär för krishantering Janez Lenarčič inte träffat fackliga representanter för brandmän för att diskutera vad nedskärningarna innebär enligt Jan Willem Goudriaan, generalsekreterare för facket The European Federation of Public Service Unions som representerar åtta miljoner offentliganställda.

– I och med att juli var den hetaste månaden som har uppmätts globalt och med skogsbränder och översvämningar som drabbar många medlemsstater har faran och arbetsbördan för brandmän och andra räddningstjänster ökat, säger säger Jan Willem Goudriaan på ETUC:s hemsida och fortsätter:

– Vi motsätter oss alla nya åtstramningsåtgärder. Kommissionen borde först adressera den enorma ekonomiska ojämlikheten, säger Jan Willem Goudriaan.

Färre brandmän i EU

I tio EU-länder har antalet brandmän minskat de senaste två åren på grund av nedskärningar, däribland Sverige.

Europeiska fackliga samorganisationen (ETUC) har analyserat data från Eurostat som visar att flest antal tjänster har skurits bort i Frankrike, medan de största procentuella minskningarna skedde i Slovakien, Bulgarien, Portugal och Belgien mellan 2021–2022.

ETUC representerar 45 miljoner medlemmar från 93 fack i 41 europeiska länder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV