Radar

Hbtqi-personer mest utsatta för mobbning

Det är tre gånger så vanligt att elever som identifierar sig som hbtqi blir utsatta för mobbning, enligt Friends årsrapport 2023.

Två grupper är långt oftare utsatta för mobbning än andra: De som identifierar sig som hbtqi och de som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ju fler perioder av mobbning under uppväxten, desto större är risken för psykiska besvär, varnar Friends i en ny rapport.

– Kan vi minska mobbning och kränkningar kan vi förvänta oss att den psykiska ohälsan hos barn kommer att minska, säger Maja Frankel, stiftelsen Friends generalsekreterare.

Men i Sverige har utvecklingen det senaste årtiondet gått åt fel håll. Av 2 800 elever på mellan- och högstadiet svarar 14 procent av tjejerna och 9 procent av killarna att de varit frekvent utsatta av andra elever minst ett par gånger i månaden.

Det är nästan dubbelt så vanligt att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir mobbade och tre gånger så vanligt att elever som identifierar sig som hbtqi blir det, enligt rapporten.

Hälsokonsekvenser

I rapporten, som baseras på svar från totalt 10 000 barn och unga, uppmärksammas särskilt de allvarliga följderna för den som mobbas. Bland dem som utsatts för kränkningar ett par gånger i veckan eller oftare säger 70 procent att de har återkommande psykiska besvär. De psykiska besvären ökar med mobbningens frekvens och värst blir följderna om perioder av mobbning återkommer flera gånger under uppväxten.

– Man måste förstå vad det här kostar samhället, men framför allt vad det kostar i lidande. Det finns evidens för hur mobbning påverkar inte bara här och nu, det ger hälsokonsekvenser hela livet i form av negativ kroppsuppfattning, ökad risk för depression och så vidare, säger Maja Frankel.

Kritiserar nedskärningar

Vågen av nedskärningar bland skolpersonal bådar inte gott, tycker Maja Frankel, som påpekar att forskningen visar att en tillitsfull relation till vuxna i skolan är en skyddsfaktor mot mobbning.

– När skolan får minskade resurser och vi skär ner på elevhälsan blir det ganska logiskt att vi får mer mobbning, säger hon.

Maja Frankel efterlyser att regeringen sätter upp en målsättning, exempelvis om att halvera mobbningen under den här mandatperioden.

– Barn kommer alltid att testa olika sätt att vara mot varandra och mobbning handlar ju om makt och många gånger normer. Vuxnas ansvar där är att vägleda barn och ge alternativa strategier som inte är kränkande. Det är därför vi hela tiden trycker på att det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV