Radar

4 av 10 kommuner saknar krav på tillgänglighet i upphandling

Trappor säkra för synskadade har kontrastmarkering och ledstänger på båda sidor.

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Men bara 59 procent av kommunerna ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentlig upphandling, visar en enkät.

Kan alla, oavsett funktionsnedsättning ta sig in genom offentliga byggnaders huvudentré, använda toaletter på ett likvärdigt sätt, eller ta till sig information på en webbplats? Det är exempel på krav som kan kan ställas i kommuners offentlig upphandling av varor och tjänster. Ett av kraven i lagen om offentlig upphandling är att samtliga användares behov ska beaktas när det som köps in ska användas av människor.

Ändå uppger bara 6 av 10 kommuner att de ”i stor grad” eller ”helt och hållet” ställer krav på tillgänglighet i upphandling, visar en enkät från Upphandlingsmyndigheten.

– Att det bara är 6 av 10 kommuner som svarar att de i stor utsträckning ställer krav på tillgänglighet är för lite. Kommunerna har stor inverkan på människors livsvillkor och förutsättningar att vara delaktiga i samhället, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Bara 45 procent av kommunerna uppger att de analyserar tillgänglighetsaspekter. ”Att inte göra en analys innebär en risk för att de krav som ställs inte är relevanta och att behov missas”, skriver Upphandlingsmyndigheten.

– I ett tidigt skede av upphandlingsprocessen bör principen om universell utformning tillämpas. Det innebär att man tänker strategiskt för att säkerställa att miljöer, produkter och tjänster ska kunna användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare, säger Ellionor Triay Strömvall.

Ett exempel på universell utformning kan vara att en ramp byggs in i trappan, så att ingen behöver ta en annan väg för att komma fram. I Sollentuna kommun som arbetat med tillgängliga naturupplevelser har bänkbord utomhus fått förlängd bordsyta så att en rullstol kan få rum under, och informationstavlor har försetts med QR-koder, så att besökare kan ta del av informationen genom att få den uppläst via sina mobiltelefoner.

Regioner bäst

Av de 700 kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag som svarat på enkäten var variationen stor. Bäst på tillgänglighet i offentlig upphandling är regionerna. Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet, enligt deras egna uppgifter.

”Det kan bero på att vård och kollektivtrafik är områden där tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är extra viktigt och att regionerna därför har god kunskap inom området”, skriver Upphandlingsmyndigheten.