Radar

Sex av tio vill ha mer vindkraft i sin hemkommun

Markbygden 1101 utanför Piteå är Europas största vindkraftspark på land.

Svenskar är överlag positiva till fortsatt utbyggnad av vindkraften i den egna kommunen, visar en ny Sifoundersökning. 
– Detta behöver fler kommunpolitiker ta till sig, säger Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Nära åtta av tio planerade vindkraftverk stoppas av det kommunala vetot, visar en kartläggning från Svensk vindenergi 2021. Men svenskar överlag är positiva till kraftkällan, visar en ny Sifoundersökning. 59 procent av de 1000 tillfrågade anser att den egna kommunen bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige. 25 procent är emot och 15 procent är osäkra.

– Den nya undersökningen visar att stödet för vindkraft är betydande. Bara en fjärdedel av befolkningen motsätter sig vindkraft i egna kommunen. Detta behöver fler kommunpolitiker ta till sig, säger Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta, som beställt undersökningen. 

Stödet för ny vindkraft i den egna kommunen är starkast i norra och södra Sverige (68 respektive 67 procent) och i Göteborgsområdet (65 procent). Svagast stöd för ny vindkraft i den egna kommunen finns i Stockholmsområdet (45 procent).

– Med en fortsatt utbyggnad av vindkraften kan vi snabbt minska vår klimatpåverkan, möjliggöra industrins klimatomställning på hemmaplan och fortsätta exportera el till länder som är beroende av kol och rysk gas, säger Anders Wijkman.

Vindkraften stod för 17 procent av elproduktionen i Sverige år 2021. Under de kommande 20 år beräknas Sveriges elanvändning öka från dagens 140 till 330 terawattimmar per år, om näringslivet elektrifierar så som planeras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV