Radar

Maskar väcktes till liv efter 46 000 år

Några ovanligt uthålliga innevånare har påträffats i Sibiriens permafrost.

Det handlar om nedfrusna jordlevande maskar som efter att de grävts upp från 40 meters djup i östligaste Ryssland togs till ett laboratorium där de tinades upp och fick näring. Där började de växa och föröka sig trots att de enligt forskarna varit nerfrusna i 46 000 år, enligt ny datering med kol 14-metoden.

Maskarna (vars latinska namn är Panagrolaimus kolymaensis) är en av de arter som kan pausa eller stänga av sin ämnesomsättning helt eller delvis för att överleva extrema förhållanden.