Radar

Fler cancerfall hittades med AI

Forskare fann att granskning med AI resulterade i 20 procent fler cancerfall än i den grupp där två radiologer bedömde röntgenbilderna.

Fler cancerfall kan hittas när radiologer får hjälp av AI med att granska bröstbilderna från mammografiundersökningen. AI-stödd screening bedöms som säker och kan ge stora tidsvinster, enligt en ny studie.

Totalt 80 000 svenska kvinnor lottades till två olika screeningmetoder. Bröstbilderna från hälften av kvinnorna granskades på traditionellt vis av två bröstradiologer utan stöd av artificiell intelligens (AI).

I den andra gruppen användes AI för att identifiera ökad risk för bröstcancer. I de utpekade riskfallen fick två radiologer granska bilderna, men övriga granskades bara av en läkare.

”Vi fann att granskning med AI resulterade i 20 procent fler cancerfall än i den grupp där två radiologer bedömde röntgenbilderna, men bara tre fler falska positiva, det vill säga där cancermisstanken försvann efter kompletterande utredning”, säger forskaren Kristina Lång i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

AI-metoden ger också en tidsvinst – på de 40 000 AI-granskade kvinnorna sparades fem månaders radiologarbete in.

Studien, som har publicerats i The Lancet Oncology, behöver följas av fler innan säkra slutsatser kan dras, understryker hon. I en kommande studie där 100 000 kvinnor ingår ska forskarna gå vidare med undersöka mer djupgående vilka typer av cancer som upptäcks med AI-granskning respektive granskning utan AI.

Det viktigaste är att hitta de cancertyper som kan växa snabbt och sprida sig, framhåller Kristina Lång, som är docent i diagnostisk radiologi och överläkare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV