Radar

Experter ska vägleda regeringen om forskning

Utbildningsminister Mats Persson (L).

15 representanter från näringslivet och akademin ska vägleda regeringen i forskningsfrågor. ”Vi måste lyssna på experterna för att få fram rätt politik”, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Regeringen utsåg på torsdagen 15 ledamöter som ska ingå i den nya forskningsberedning som ska fungera som ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor.

Beredningens arbete ska ledas av utbildningsminister Mats Persson (L).
– Regeringen vill att Sverige ska vara ledande forskningsnation där vi som land utvecklar den modernaste tekniken som skapar fler jobb i Sverige. Då måste vi lyssna på experterna för att få fram rätt politik, säger han.

Ledamöterna består av representanter från näringslivet och akademin.

– Vi vet att det är tillsammans med industrin och näringslivet som staten kan göra stor nytta. Därför finns många företrädare för stora och små företag i beredningen, säger Mats Persson.

Bland ledamöterna finns en mängd olika expertområden, men Mats Persson pekar ut tre områden som särskilt viktiga i dag.

– Den tekniska omställningen med AI, den gröna omställningen och life science. Det är klart att det är tre områden som står högt upp på regeringens agenda, säger han.