Radar

Så behöver odlare möta extremväder 

Bevattningsdammar vid torka och beredskap för olika typer av extremväder kan krävas av odlare i framtiden.

Kunskap är viktigt för att odlare ska kunna möta extremväder, men Sverige behöver också investera i bevattningsdammar, enligt Lantbrukarnas riksförbund.

För att klara jordbrukets behov av vatten när torka blir vanligare behövs fler bevattningsdammar, enligt Lantbrukarnas riksförbund. Enligt en kartläggning 2016 var det två procent av jordbruksmarken som bevattnades från dammar.

– Om det är så att torka blir mer vanligt förekommande så behöver vi kunna vattna en allt större del av den areal som vi odlar livsmedel på. Det är en beredskapsfråga, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF till Sveriges radio.

LRF beräknar att det kommer att behöva investeras tio miljarder kronor i bevattningsdammar fram till 2050, enligt SR. Ett nytt investeringsstöd ska göra det möjligt att anlägga 300 dammar fram till 2027, men LRF anser alltså att en mycket större satsning behövs för att klara en klimatomställning.

Tio digitala kurser om hur odlare kan anpassa sig till extremväder finns nu tillgängliga online. Det är LRF Trädgård och Hushållningssällskapet som har samlat experters kunskaper från ett antal webbinarier och utbildningstillfällen.

Kurserna ska ge kunskap om hur odlare kan förebygga problem med extremt väder och hur man kan minimera intäktsbortfall. Trädgårdsnäringens situation är fokus för kurserna, som är gratis.

Lennart Spetz

Kurserna om odling vid extremväder

De tio ämnen som tas upp i kurserna är:
Extremväder – vad har vi att vänta?
Dränera för friska rötter
Bevattningskurs för grönsaksodlare
Jordhälsa
Lagar och regler kring vattenuttag
Frostskydd för fruktodlare
Rätt bevattningsstrategi vid substratodling av bär
Vattenkvalitet
Understödjande grödor (publiceras i augusti 2023)
Ogräs (publiceras i september 2023)

Källa: Hushållningssällskapet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV