Radar

Värmen förändrar Sveriges fågelfauna

Steglitsen är en av de stora vinnarna i den svenska fågelfaunan.

Lövsångaren är Sveriges talrikaste fågel – men kanske inte för all framtid. Tecken finns på att den nu tar stryk av klimatuppvärmningen och är ett av många exempel på att den svenska fågelfaunan håller på att stöpas om av den stigande värmen.

– Lövsångarna tenderar att försvinna i varma söderlägen. Man måste komma ihåg att den i allt väsentligt är en nordlig art, och det troliga är det har blivit för varmt på många platser. Den kommer kanske att ersättas av gransångaren som är under stark expansion i Sverige, säger Anders Wirdheim, ornitolog och ansvarig för den årliga sammanställning av Sveriges fågelarter som görs i regi av Lunds universitet och Sveriges ornitologiska förening.

Klimatet är bara en av många faktorer som styr vilka arter som minskar och vilka som ökar. Anders Wirdheim påpekar att det största problemet är omvandlingen av jordbrukslandskapet. Skogsbruket är också ett större hot än klimatet – än så länge – men det tippas att effekterna av klimatuppvärmningen kommer att bli allt mer påtagliga de kommande decennierna.

Förutom gransångaren har gärdsmygen, steglitsen och gråsiskan ökat kraftigt de senaste 20 åren. I samtliga fall rör det sig om arter som gynnas av milda vintrar och/eller ett varmare och torrare klimat. 

Förlorarna är inte lika lätta att utse. De flesta av Sveriges måsfåglar har minskat påtagligt men där är det inte särskilt troligt att nedgången är klimatrelaterad.