Radar

Alarmerande höga gifthalter i EU-bornas blod

Vi utsätts för många olika kemikalier genom bland annat platser.

Invånare i Europa utsätts för oroväckande höga halter av hälsofarligare ämnen, slår en omfattande EU-granskning fast. Samtidigt går utfasningen av ohälsosamma kemikalier för långsamt enligt experter. Sverige hör dock till de länder som har lägst uppmätta halter.

Höga halter av bland annat bisfenoler, PFAS och ftalater. Det är resultaten från det omfattande forskningsprogrammet HBM4EU inom EU som tittat på de hälsofarliga och hormonstörande ämnen som EU-medborgare exponeras för.

Resultaten är oroväckande, enligt representanter från de som deltagit i arbetet.

– Data visar på oroväckande kontaminering av EU-medborgare, särskilt barn och tonåringar, säger Ninja Reineke, vetenskaplig chef för miljöorganisationen Chem Trust, till TT.

Arbetet bygger på data från 22 EU-länder där forskare undersökt nivåer av olika kemikalier i blod- och urinprov i olika populationer. Resultaten visar bland annat hälsofarliga nivåer av flamskyddsmedel hos 99 procent av barnen och PFAS konstateras hos många barn och unga.

– Det här är ett omfattande arbete som visar att exponeringen för hormonstörande kemikalier är omfattande. För stora delar av populationen ligger värdena över det vi vet är en risk, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

– Men det finns en väldigt starka krafter i form av industrin bakom, det krävs modiga politiker för att driva detta.

Enligt rapporten har barn i Frankrike, Italien och Slovenien de allra högsta uppmätta nivåerna av ftalater i EU medan Sverige, Belgien och Polen ligger bland de lägsta.

– EU-kommissionen har tidigare lovat att kemikalielagstiftningen REACH ska uppdateras men det är redan försenat och vi är rädda att det inte kommer att skydda människor tillräckligt, säger Ninja Reineke.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV