Radar

Tidöpartierna vill se vinststopp för friskolor

Skolminister Lotta Edholm (L) presenterar nya direktiv till utredningen om vinst i skolan.

Regeringen startar en ”helrenovering” av friskolesystemet och ska bland annat utreda ett vinststopp för friskolor.
     – Det ska inte längre vara möjligt att tjäna pengar på att dra ner kvalitén, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Regeringen och Sverigedemokraterna har under en längre tid förhandlat om hur spelreglerna för friskolorna ska förändras i grunden.

Nu är förhandlingarna i mål och regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till en utredning som redan pågår om förbud mot vinstuttag i friskolor. De ändrade riktlinjerna är dock så omfattande att det enligt Lotta Edholm i stort sett blir som en ny utredning. Hon kallar det en ”helrenovering av friskolesystemet”.

– Det finns inbyggda fel i friskolesystemet och det har funnits en naivitet när det gäller friskolorna, säger Edholm på en pressträff.

Vinststopp

Ny utredare blir Joakim Stymne, och han ska bland annat föreslå ett så kallat vinststopp. Vinstutdelning ska inte förekomma under de första åren efter att en skola startats eller i det fall en skola köps av en ny ägare, enligt Edholm. Inte heller om en skola har väldigt låg kvalitet eller om den tar emot statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder.

Därtill ska utredningen också fokusera på skärpta krav på ägarna för fristående såväl skolor som förskolor och fritidshem.

Problemen i friskolebranschen är kända sedan länge. Kritiken har handlat bland annat om stora vinstutdelningar till ägarna och skolpeng som gått till helt andra verksamheter.

Skolministern betonar nu att det inte bara handlar om ”enskilda avarter”. Hon anser att borgerliga politiker alltför länge ignorerat systemfelen och varit ”obenägna att ta itu med utmaningarna kring friskolornas drivkrafter”.

Utredningens uppdrag ska redovisas 28 februari 2025.