Radar

Konstkiosk ska engagera kustbor i stigande hav

I Konstkiosken som går att besöka i Kalmar under sommaren kan besökare se exempel på hur parken där de står skulle kunna se ut om Grönlandsisen smälte.

Kan konst engagera medborgare i riskerna med havshöjningen? Det tror en forskargrupp som har skapat ett nytt forum för att diskutera saken – i en mobil kiosk i Sylvanderparken i Kalmar.

Företrädarna för projektet som kallas Konstkiosk är forskare och konstnärer, som vill möta medborgarna på gatunivå för att diskutera kusterosion och havsnivåhöjningar. Forskargruppen leds av Statens geotekniska institut, en en expertmyndighet som bland annat arbetar med hållbar markanvändning. Med konstens hjälp hoppas de skapa diskussion och samla in medborgarnas tankar kring hur klimatförändringarna påverkar landskapet, som komplement till sitt övriga forskningsarbete.

Kiosken är placerad i Sylvanderparken i Kalmar, en park belägen på randen av Kalmarsund med utsikt över Kalmar slott. Konstnärerna Christel Lundberg och Peter Dacke är drivande i projektet och har gjort en historisk och platsspecifik research.

Resultatet är en utställning som visas upp på och runt kiosken, med ett 50-tal konstverk. I utställningen kommer besökare bland annat kunna se hur parken skulle kunna se ut om Grönlandsisen smälte.

Längs promenadstråk i parken kan konstverk beskådas
Längs promenadstråk i parken kan konstverk beskådas. Tanken är att medborgare ska engageras i hur stigande hav kan påverka landskapet. Foto: SGI/Mirja Kalms

– Genom att ge alternativ till skyddslösningar som stora vallar vill vi väcka tankar och skapa diskussion. Ett alternativ kan vara en mer flexibel användning av marken som till exempel flyttbara bostäder eller parker som tål att svämmas över. Detta visar vi i Konstkiosk, säger Lisa van Well, forskare vid Statens geotekniska institut, SGI.

Studenter från SLU visar också 3D-modeller av hur ett flexibelt kustområde skulle kunna se ut. Bland verken finns även musikkompositioner och poesi.

Konstkiosken är öppen och erbjuder aktiviteter som workshops med forskare och konstnärer fram till 9 september.

Några av verken som går att se i närheten av Konstkiosk. Foto: ©Konstkiosk, Peter Dacke/Christel Lundberg Foto:
Foto:
Foto:
Öppna i helskärm
1 / 3

Målet är attitydförändring

Bakom evenemanget med konstkiosken står forskningsprojektet Coala, som syftar till att skapa skapa en långsiktig attitydförändring i vad som är ett attraktivt och långsiktig hållbart samhälle, genom att ge plats åt vattnet.

Slutprodukten ska bli en planeringsmodell som kustkommunerna i Sverige ska kunna använda för att bli motståndskraftiga mot erosion, översvämning och stigande hav.

Projektet drivs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Kalmar kommun, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Konstkiosk.

Källa: Statens geotekniska institut

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV